Ny generation av SITHS-kort

Nuvarande generation av SITHS-kort har nått slutet av sin livscykel och måste ersättas av en ny produkt.

De nya produkterna kommer finnas tillgängliga för beställning parallellt med befintliga kortprodukter under en övergångsperiod.

Just nu är planen att de nya kortprodukterna ska gå att beställa i:

  • Preproduktion – första kvartalet 2022
  • Produktion – maj 2022

Tidplanen är preliminär då det finns ett beroende till när lagret för gamla kortprodukter tar slut.

Viktiga förändringar i och med införandet av de nya kortprodukterna:

  • De nya kortprodukterna kommer att kräva en ny version av Net iD Enterprise. Exakt vilken version som kommer att krävas har inte fastställts ännu.
  • De nya kortprodukterna innebär en begränsning till att max 2 HSA-id certifikat kan finnas på ett SITHS-kort åt gången.

För mer information och detaljerad tidplan för införandet av de nya kortprodukterna se: Ny kortprodukt för SITHS 2022

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Här hittar du nyheter om Identifieringstjänst SITHS.

Till toppen av sidan