Mycket information har flyttats från inera.se till våra Confluencesidor

Den 16 september lanserades nya inera.se. Den fick då en ny design, enklare navigation och förbättrad tillgänglighet. I samband med lanseringen flyttade vi även över mycket av informationen om Nationella tjänsteplattformen till våra Confluencesidor.

Länkar till all denna information finns på inera.se.

Nationella tjänsteplattformens Confluencesidor (skl-tp-atlassian) kommer att byta adress till ”inera-atlassian” för att underlätta informationssökningen till Ineras tjänster. Målsättningen är att all information ska finnas samlad på ”inera-atlassian” innan årsskiftet. Mer information om detta kommer i nyhetsbrev längre fram och ni kommer även hitta länkar till den nya adressen på vår nuvarande skl-tp-sida för Nationella tjänsteplattformen.

 

 

Till toppen av sidan