Ineras årsrapport för 2020

Nu är Ineras årsrapport för 2020 publicerad. Året präglades av covid-19-pandemin som har påverkat alla runt om i världen och på flera sätt även Inera. I årsrapporten summerar vi vad som hände på Inera under året, bland annat i de två affärsområdena, 1177 Vårdguiden och Infrastruktur och arkitektur men även vad vi gjort inom kommunområdet.

Årsrapporten 2020

I årets rapport lyfter vi särskilt upp hur Inera har bidragit när digitaliseringen av hälso- och sjukvården, samt svensk välfärd, har tagit ett stort språng framåt till följd av pandemin. 2020 blev ett dramatiskt år där Inera och inte minst 1177 Vårdguiden, hamnade mitt i pandemins centrum. Över 200 miljoner besök gjordes på 1177.se under året.

Vi berättar också om vad som hänt under året inom affärsområdet Infrastruktur och arkitektur. Bland annat har en ny lösning för autentisering tagits fram som gör det möjligt för ännu säkrare inloggning med SITHS e-legitimation, både på kort och mobilt.

Nu är det drygt tre år sedan kommunerna blev delägare i Inera. I rapporten lyfter vi fram vad som hänt sedan dess.

Det har också hänt en hel del inom programmet Första linjens digitala vård. I rapporten beskriver vi bland annat hur användningen av samtliga tjänster inom konceptet 1177 Vårdguiden har ökat under året, och att flera regioner nu erbjuder invånarna möjlighet att skicka bilder vid samtal till 1177 Vårdguiden på telefon.

Klicka här för att läsa hela Ineras årsrapport.

Inera, som ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner, koordinerar, utvecklar och erbjuder digitala lösningar. Exempel på tjänster är 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt, Vårdhandboken och Sjunet. Totalt har Inera ett fyrtiotal tjänster som används av invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Till toppen av sidan