Inera startar upphandling för utveckling och förvaltning av applikationer

Inera har påbörjat en ny upphandling avseende ett nytt ramavtal för utveckling och förvaltning av Ineras applikationer. De flesta av Ineras tjänster omfattas av ramavtalsupphandlingen, inklusive viktiga nationella tjänster som 1177 Vårdguiden. Upphandlingen omfattar inte drift. Förhoppningen är att ett nytt avtal ska finnas på plats innan årets slut.

Inera erbjuder idag ett fyrtiotal tjänster som stöttar regioner och kommuner för att de ska kunna digitalisera sina verksamheter. Flera av tjänsterna som Inera har i sin portfölj har tagits fram under en tjugoårsperiod tillsammans med regionerna. Utöver det har Inera under årens lopp tagit över flera tjänster och lösningar från både regioner och andra aktörer. Då flera tjänster har utvecklats av andra parter och den egna utvecklingen av tjänster inte har skett på ett tillräckligt harmoniserat sätt, är den tekniska miljön för utveckling och förvaltning spretig. Det finns med andra ord en potential att effektivisera utvecklingen och förvaltningen av Ineras applikationer.

Inera har nu påbörjat arbetet med upphandlingen, som ska annonseras under det kommande halvåret med förhoppning om att ha nya avtal på plats innan årets slut. Större delen av Ineras tjänster omfattas av upphandlingen, inklusive viktiga nationella tjänster som 1177 Vårdguiden. Upphandlingen omfattar inte drift. De tjänster som Inera levererar till regionerna och kommunerna utvecklas, och förvaltas till vissa delar av marknadsaktörer. Det är dessa delar som nu ska konkurrensutsättas och som kommer att ingå i det kommande ramavtalet.

Tydligare sourcingstrategi
Inom Inera pågår just nu ett arbete med att förstärka företagets sourcingstrategi. Nu tas ett tydligare fokus på inköp av tjänster inom applikationsutveckling och applikationsförvaltning.
Som ett led i att realisera sourcingstrategin startar redan nu arbetet med att upphandla ett ramavtal för Ineras applikationsutveckling och applikationsförvaltning.

Ineras organisation ska bli mer effektiv och bolaget ska säkerställa rätt och kostnadseffektiv bemanning med kompetens för utveckling och förvaltning av applikationer. Genom att Inera tar fram tydligare spelregler för samverkan och partnerskap med externa leverantörer möjliggörs ett utvecklingsorienterat arbetssätt och positiva synergier tillsammans med marknaden.

Under hösten 2020 analyserades även hur driften av Ineras tjänster ska hanteras. Slutsatsen av det arbetet blev att Inera även fortsättningsvis ska hantera anskaffning av drift separat från applikationsutveckling och applikationsförvaltning.

Vill du veta mer?
Under maj månad kommer information om genomförandet att uppdateras. Upphandlingen kommer att annonseras genom Mercell Tendsign.

Om ni har frågor kan ni kontakta Klara Diskay, inköpschef: klara.diskay@inera.se eller Sara Meunier, CTO: sara.meunier@inera.se

 

Till toppen av sidan