HSA schemaversion 4.15 – infördes 8 september

HSA schemaversion 4.15 fastställdes våren 2020 och ändringarna infördes i produktion den 8 september.

HSA schemaversion 4.15 fastställdes våren 2020 och ändringarna infördes i produktion den 8 september. Anslutna producenter och konsumenter har nu fram till den 8 december 2020 på sig att anpassa sig till det nya schemat. Även producenter som endast använder HSA Admin kan behöva göra anpassningar. Läs mer i Beskrivning HSA-schema 4.15 

Till toppen av sidan