HSA-schema version 4.18

Vid nätverksmötet presenterades version 4.18 av HSA-schemat. Ändringarna införs i produktion den 15 mars 2022. Som vid alla schemaändringar finns saker att göra för både anslutna producenter (informationsägande organisationer) och anslutna konsumenter (tjänster).

Vid presentationen av HSA-schema 4.18 på HSA Nätverksmöte den 23 november lades stor vikt vid att beskriva vad anslutna organisationer – både producenter och konsumenter – behöver göra i samband med schemaändringen. Se därför gärna webbsändningen i efterhand. Den finns tillgänglig fram till den 7 december. Om du är HSA-ansvarig kan du även läsa presentationen på Projektplatsen.

Schemaversionen innehåller bland annat följande förändringar:

  • Alternativt namn blir möjligt att registrera på funktionsobjekt i organisationsträdet.
  • Objektklassen hsaRoleExtension tas bort för funktionsobjekt i tjänsteträdet (Nod1).
  • Fyra kodverk uppdateras.
  • Sex attribut får uppdaterade innehållsmässiga och/eller tekniska beskrivningar.

Se fullständig information om innehåll och implementeringsplan i dokumentet ”Beskrivning av ändringar till HSA-schema 4.18” på sidan Dokument på HSA:s egen informationsyta.

Anslutna organisationer har tre månader på sig att anpassa sig till det nya HSA-schemat, räknat från datumet för produktionssättning. Det innebär att ändringarna ska vara genomförda senast 15 juni 2022.

Till toppen av sidan