HSA-schema version 4.17

Den 15 september 2021 produktionssätts version 4.17 av HSA-schemat. Som vid alla schemaändringar finns saker att göra för både anslutna producenter (informationsägande organisationer) och anslutna konsumenter (tjänster).

Vid presentationen av HSA-schema 4.17 på HSA Nätverksmöte den 26 maj lades stor vikt vid att beskriva vad anslutna organisationer – både producenter och konsumenter – behöver göra i samband med schemaändringen. Se därför gärna webbsändningen i efterhand. Den finns tillgänglig fram till den 8 juni. Om du är HSA-ansvarig kan du även läsa presentationen på Projektplatsen.

Schemaversionen innehåller bland annat följande förändringar:

  • Ett nytt attribut bildtelefon införs. Det ersätter tidigare hantering av bildtelefon via funktioner med reserverade funktionsnamn.
  • Kodverken Verksamhet, Ägarform och Medarbetaruppdragets rättigheter – organisationsomfång uppdateras.
  • Sammanlagt 15 attribut får uppdaterade innehålls- och tekniska beskrivningar.
  • Ett antal förändringar utifrån behov från Utbudstjänsten införs
    • Två nya attribut kopplade till remissmallar för vård- och omsorgstjänst läggs till
    • Ett nytt kodverk Vårdtjänst läggs till
    • I grenen dc=Avtal tas ett attribut bort, ett får ändrad syntax och ett antal får uppdaterade innehålls- och tekniska beskrivningar. Därtill möjliggörs för registrering av organisation och (rubrik)enheter.

Se fullständig information om innehåll och implementeringsplan i dokumentet ”Beskrivning av ändringar i HSA-schema 4.17” på sidan Dokument på HSA:s egen informationsyta.

Anslutna organisationer har tre månader på sig att anpassa sig till det nya HSA-schemat, räknat från datumet för produktionssättning. Det innebär att ändringarna ska vara genomförda senast 15 december 2021.

Till toppen av sidan