HSA-schema version 4.16

Vid nätverksmötet presenterade vi version 4.16 av HSA-schemat. Ändringarna införs i produktion den 15 mars 2021.

Som vid alla schemaändringar finns saker att göra för både anslutna producenter (informationsägande organisationer) och anslutna konsumenter (tjänster).

Stor tonvikt lades under presentationen på vad anslutna organisationer – både producenter och konsumenter – behöver göra i samband med schemaändringen. Se därför gärna inspelningen av webbsändningen (senast den 10 december), och/eller läs presentationen som du som är HSA-ansvarig hittar på Projektplatsen. Länkar hittar du här

Schemaversionen innehåller bland annat följande förändringar:

 • Attributen specialitet och specialitetskod ersätts med attributet leg. yrkesgrupp och specialitet för läkare och tandläkare – som infördes i HSA schemaversion 4.8.
  - Detta eftersom endast kombinationen av legitimerad yrkesgrupp och specialitetskod ger en entydig information om specialiteten.
 • En verksamhetskod för covid19-vaccination läggs tillfälligt till.
  - För att möjliggöra hänvisning via 1177.se när vaccinationen ska starta.
 • Attributet prisinformation tas bort.
  - Används inte av någon tjänst som hämtar information från HSA.
 • Ägarformen Region införs parallellt med ägarformen Landsting/Region.
  - Vid nästa schemaändring kommer ägarformen Landsting/Region att tas bort.
 • Bilder i attributen bild och logotyp får endast vara i formatet jpeg (.jpg eller .jpeg).

Se fullständig information om innehåll och implementeringsplan i dokumentet ”Beskrivning av HSA-schemaversion 4.16” på denna sida.

Anslutna organisationer har tre månader på sig att anpassa sig till det nya HSA-schemat och ska vara klara med detta till den 15 juni 2021.

Till toppen av sidan