HSA-revision 2021 - och guldstjärnor

I årets revision av HSA-anslutna organisationer granskades 25 producenter och 5 konsumenter. Nu är den avidentifierade revisionsrapporten publicerad.

Vid nätverksmötet den 23 november presenterades resultatet från årets revision av HSA-anslutna organisationer. 25 producenter och 5 konsumenter granskades och totalt identifierades 160 brister, varav 26 stycken allvarliga.

Glädjande nog hade en organisation – Västerås kommun – inga identifierade brister alls, och tre organisationer – Arboga kommun, Töreboda kommun och Svensk e-identitet autentiseringstjänst – hade redan åtgärdat alla sina brister när protokollen sammanställdes.

Till toppen av sidan