Här är Ineras 14 trainees

Data- och systemvetenskap, medicinteknik och hälsoinformatik. Det är en grupp med bred kunskap och olika bakgrund som nu är på plats när Inera har startat sitt första traineeprogram. Här är de fjorton trainees som under elva månader kommer att få jobba på Inera.

Ineras 14 trainees

I september startar Inera sitt första traineeprogram, en satsning som ska se till att Inera får in färsk kunskap och nya perspektiv i organisationen. På Inera kommer de att få vara med och bidra till den omfattande transformation som pågår just nu av svensk välfärd. De vara involverade när viktiga lösningar utvecklas som ska hjälpa regioner och kommuner att förändra och digitalisera sina verksamheter.

På Inera kommer de att arbeta inom områden som arkitektur, infrastruktur, utveckling men också i projekt, med utredningar och it-strategier.

Lejla Delilovic är 26 år och har pluggat medicinteknik på KTH i Stockholm. Hon har även jobbat ett år på Astra Zeneca i Södertälje med att utföra och rapportera kartläggningsstudier, revideringar och valideringar av steriliseringsprocesser inom läkemedelsproduktion samt tillhörande kalibreringar i samband med detta.

- Det känns så roligt att äntligen komma hit. Jag vill gärna jobba med digitalisering av hälso- och sjukvård och gjorde därför ett examensarbete med fokus på patient-genererade hälsodata som sedan skulle implementeras i befintligt journalsystem. När jag fick reda på att det fanns ett trainéeprogram på Inera tyckte jag att det lät som ett jättebra steg in i e-hälsoområdet. Det passar mig perfekt. Jag är grundplacerad på leveranskontoret och tanken är att jag ska jobba med teknisk koordinering av anslutningar, säger hon.

Magnus Jungstedt, 30 år, har pluggat interaktionsdesign på Stockholms universitet och har också en masterutbildning i hälsoinformatik på Karolinska Institutet och Stockholms universitet

- Efter att jag läste interaktionsdesign på Stockholms universitet började jag jobba med något helt annat, inom logistik samt ett eget litet it-supportföretag bredvid. Fem år senare började jag min mastersutbildning i hälsoinformatik eftersom jag alltid har varit intresserad av it men också hälso- och sjukvård. Här på Inera kan jag slå ihop de världarna. När jag gjorde min mastersuppsats skrev jag om interoperabilitet och informationsutbyte mellan region och kommun, och fick då bekanta mig med Ineras verksamhet. För mig är det viktigt att jobba för en större sak. Vara med och utveckla landet, säger han.

Khadija Osman, är 26 år och har också tagit två examen. JEn kandidat i biomedicin från Karolinska institutet och en master i hälsoinformatik på Karolinska och Stockholms universitet.

- 2018 började jag jobba på Klinisk mikrobiologi Baktlab på Karolinska Universitetssjukhuset men kände efter ett tag att jag ville plugga vidare. Tog därför tjänstledigt men jobbade fortfarande kväller och helgar på labbet. Nu känns det jätteroligt att få börja traineeprogrammet på Inera. Jag hoppas kunna bidra genom att kombinera min bakgrund med masterutbildning medicin och e-hälsa.

Kevin Simonsson är 26 år och har studerat systemvetenskap vid Linköpings Universitet.

- Efter att jag läste naturvetenskap på gymnasiet, kombinerade jag motorsport med arbete under flera år för att därefter studerat systemvetenskap vid Linköpings Universitet. Det känns mycket spännande att komma till Inera. Jag trivs bäst med att jobba med människor. Inera är ett stort företag och det finns möjlighet att jobba med många olika roller.

Alla trainees får gå ett introduktionsprogram. Studiebesök planeras på de myndigheter som Inera samverkar med. De ska också få besöka Ineras ägare Sveriges kommuner och Regioner (SKR) samt Adda, (tidigare SKL Kommentus).

Under tiden på Inera kommer de organisatoriskt att tillhöra en sektion, lära sig arbetet inom den aktuella sektionen och få en roll med ansvar inom området. De kommer också att få lära sig om Ineras verksamhet och strategiska inriktning och arbeta med företagsövergripande uppdrag. 

Till toppen av sidan