Här är Ineras 14 trainees

Data- och systemvetenskap, medicinteknik och hälsoinformatik. Det är en grupp med bred kunskap och olika bakgrund som nu är på plats när Inera har startat sitt första traineeprogram. Här är de fjorton trainees som under elva månader kommer att få jobba på Inera.

Ineras 14 trainees

I september startar Inera sitt första traineeprogram, en satsning som ska se till att Inera får in färsk kunskap och nya perspektiv i organisationen. På Inera kommer de att få vara med och bidra till den omfattande transformation som pågår just nu av svensk välfärd. De vara involverade när viktiga lösningar utvecklas som ska hjälpa regioner och kommuner att förändra och digitalisera sina verksamheter.

På Inera kommer de att arbeta inom områden som arkitektur, infrastruktur, utveckling men också i projekt, med utredningar och it-strategier.

Lejla Delilovic är 26 år och har pluggat medicinteknik på KTH i Stockholm. Hon har även jobbat ett år på Astra Zeneca i Södertälje med att utföra och rapportera kartläggningsstudier, revideringar och valideringar av steriliseringsprocesser inom läkemedelsproduktion samt tillhörande kalibreringar i samband med detta.

- Det känns så roligt att äntligen komma hit. Jag vill gärna jobba med digitalisering av hälso- och sjukvård och gjorde därför ett examensarbete med fokus på patient-genererade hälsodata som sedan skulle implementeras i befintligt journalsystem. När jag fick reda på att det fanns ett trainéeprogram på Inera tyckte jag att det lät som ett jättebra steg in i e-hälsoområdet. Det passar mig perfekt. Jag är grundplacerad på leveranskontoret och tanken är att jag ska jobba med teknisk koordinering av anslutningar, säger hon.

Magnus Jungstedt, 30 år, har pluggat interaktionsdesign på Stockholms universitet och har också en masterutbildning i hälsoinformatik på Karolinska Institutet och Stockholms universitet

- Efter att jag läste interaktionsdesign på Stockholms universitet började jag jobba med något helt annat, inom logistik samt ett eget litet it-supportföretag bredvid. Fem år senare började jag min mastersutbildning i hälsoinformatik eftersom jag alltid har varit intresserad av it men också hälso- och sjukvård. Här på Inera kan jag slå ihop de världarna. När jag gjorde min mastersuppsats skrev jag om interoperabilitet och informationsutbyte mellan region och kommun, och fick då bekanta mig med Ineras verksamhet. För mig är det viktigt att jobba för en större sak. Vara med och utveckla landet, säger han.

Khadija Osman, är 26 år och har också tagit två examen. JEn kandidat i biomedicin från Karolinska institutet och en master i hälsoinformatik på Karolinska och Stockholms universitet.

- 2018 började jag jobba på Klinisk mikrobiologi Baktlab på Karolinska Universitetssjukhuset men kände efter ett tag att jag ville plugga vidare. Tog därför tjänstledigt men jobbade fortfarande kväller och helgar på labbet. Nu känns det jätteroligt att få börja traineeprogrammet på Inera. Jag hoppas kunna bidra genom att kombinera min bakgrund med masterutbildning medicin och e-hälsa.

Kevin Simonsson är 26 år och har studerat systemvetenskap vid Linköpings Universitet.

- Efter att jag läste naturvetenskap på gymnasiet, kombinerade jag motorsport med arbete under flera år för att därefter studerat systemvetenskap vid Linköpings Universitet. Det känns mycket spännande att komma till Inera. Jag trivs bäst med att jobba med människor. Inera är ett stort företag och det finns möjlighet att jobba med många olika roller.

Alla trainees får gå ett introduktionsprogram. Studiebesök planeras på de myndigheter som Inera samverkar med. De ska också få besöka Ineras ägare Sveriges kommuner och Regioner (SKR) samt Adda, (tidigare SKL Kommentus).

Under tiden på Inera kommer de organisatoriskt att tillhöra en sektion, lära sig arbetet inom den aktuella sektionen och få en roll med ansvar inom området. De kommer också att få lära sig om Ineras verksamhet och strategiska inriktning och arbeta med företagsövergripande uppdrag. 

Karan Gandhi

Karan Gandhi

Ålder: 25 år
Bakgrund:
Har läst data- och systemvetenskap med inriktning Människa-Dator-Interaktion, Stockholm universitet 
Vart på Inera? Ska jobba på 1177 och med webb- och apputveckling

Kevin Simonsson

Kevin Simonsson

Ålder: 26 år
Bakgrund: Naturvetenskap på gymnasiet, kombinerade sedan motorsport med arbete några år för att därefter studera systemvetenskap vid Linköpings Universitet.
Vart på Inera? Ska jobba på 1177 med webb- och apputveckling

Khadija Osman

Khadija Osman

Ålder: 26 år
Bakgrund: Kandidat i biomedicin från Karolinska institutet. Började jobba på Klinisk mikrobiologi Baktlab på Karolinska Universitetssjukhuset. Pluggade sen en masterutbildning i hälsoinformatik på Karolinska och Stockholms universitet.
Vart på Inera? Ska jobba på 1177 med provtagningstjänster/Egen provtagning 1177

Emelie Berggren

Emelie Berggren

Ålder: 27 år
Bakgrund: Kandidat i Beteendevetenskap med inriktning mot it-miljöer och en master i Management, kommunikation och it
Vart på Inera ska du vara: Ska jobba som it-arkitekt inom affärsområdet Infrastruktur & arkitektur

Pernilla Olsson

Pernilla Olsson

Ålder: 35 år
Bakgrund: Informatik med inriktning systemutveckling på Mittuniversitetet. Utbildningen gav kunskaper i utveckling och design av it-system utifrån ett användarcentrerat perspektiv. Innan dess översättare i Storbritannien och webbadministratör samt översättare i Finland.
Vart på Inera? Ska jobba som teknisk skribent på Staben 

Magnus Jungstedt

Magnus Jungstedt

Ålder: 30 år
Bakgrund: Interaktionsdesign på Stockholms Universitet, jobbade fem år inom logistik samt med eget IT-support företag och sedan mastersutbildning i Hälsoinformatik på Karolinska institutet & Stockholms universitet.
Vart på Inera? Ska jobba på leveranskontoret för affärsområdet Infrastruktur & arkitektur 

Elin Lindblom

Elin Lindblom

Ålder: 25 år
Bakgrund: Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle (STS), Uppsala universitet
Vart på Inera? Ska jobba med projekt och utveckling med mindre projekt, delprojektledare

Magnus Runström

Magnus Runnerström

Ålder: 27 år
Bakgrund: Systemvetenskap på ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Skrev kandidatuppsats på ämnet SDV (Skånes Digitala Vårdsystem) och projektarbete involverade datahantering och BI.
Vart på Inera? Ska jobba med statistiktjänsten inom affärsområdet Infrastruktur & arkitektur 

Ulrika Paso

Ulrika Paso

Ålder: 46 år
Bakgrund: Hälsoinformatiker via Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Har jobbat tidigare inom vården, senast på Aleris som Biomedicinsk Analytiker och undersökt patienter.
Vart på Inera? Ska jobba med Utbudstjänsten inom affärsområdet Infrastruktur & arkitektur 

Sara Tajik

Sara Tajik

Ålder: 37 år
Bakgrund: Hälsoinformatiker med många års erfarenhet från sjukvården som sjuksköterska. Examen från magisterprogrammet Hälsoinformatik from Karolinska Institutet och Stockholm Universitet. Sedan i mars 2021 hälsoinformatiker på region Jönköping län.
Vart på Inera? Ska jobba med Utbudstjänsten/HSA inom affärsområdet Infrastruktur & arkitektur

Abdinasir (Alikar) Yusuf

Abdinasir (Alikar) Yusuf

Ålder: snart 24 år (okt)
Bakgrund: Industritekniska linje med inriktning maskin och produktutveckling, CNC operatör, Framtidsgymnasiet Linköping, Kandidatprogrammet i Systemvetenskap, Högskolan Dalarna, Borlänge
Vart på Inera? Ska jobba med SIL inom affärsområde /Infrastruktur & arkitektur 

Lejla Delilovic

Lejla Delilovic

Ålder: 26 år
Bakgrund: Pluggade medicinteknik på KTH i Stockholm. Har jobbat ett år på Astra Zeneca i Södertälje med att utföra och rapportera kartläggningsstudier, revideringar och valideringar av steriliseringsprocesser inom läkemedelsproduktion samt tillhörande kalibreringar i samband med detta. Examensarbete inom patient-genererade hälsodata.
Vart på Inera? Ska jobba med teknisk koordinering på leveranskontoret inom affärsområdet Infrastruktur & arkitektur

Ola Lindquist

Ola Lindquist

Ålder: 46 år
Bakgrund: Har en kandidat i Datorvetenskap och är gymnasielärare. Är också illusionist, ironiker och har ett kroniskt ointresse för sport i alla dess former.
Vart på Inera? Ska jobba med SIL inom affärsområdet Infrastruktur & arkitektur 

Robert Meriruoho

Robert Meriruoho

Ålder: 32 år
Bakgrund: Hälsoinformatiker och legitimerad sjuksköterska.
Vart på Inera? Ska jobba med arkitektur/informatik inom affärsområdet Infrastruktur & arkitektur 

Till toppen av sidan