God Jul och Gott Nytt År från Inera

2020 blev ett väldigt speciellt år. Covid-19-pandemin har påverkat det vardagliga livet runt om i världen och inte minst i Sverige. Det var ingen som kunde förutse den påverkan som pandemin skulle få. Vi på Inera har gjort allt vi har kunnat för att bidra på bästa sätt under den här tiden.

Under covid-19-pandemin har vi lyssnat på våra kunders, ägares och invånares behov, så att vi på bästa sätt har kunnat hjälpa och stödja regionerna och kommunerna att ge en trygg och säker vård. Nu kommer vi också göra allt för att se till att de klarar av de kommande massvaccinationerna.

1177 Vårdguiden är en samhällsviktig tjänst som har haft stor betydelse för såväl Sveriges sjukvård som för allmänheten under den pågående pandemin. Även andra tjänster på Inera, som inte alltid syns för invånarna, är mycket viktiga för att säkra den svenska sjukvården och välfärden.

Användningen av våra tjänster har under året ökat kraftigt och i en del fall dubblerats, drivet både av pandemin men också av ökad takt i digitaliseringen. I november hade vi exempelvis över 20 miljoner besök på 1177 och över 14 miljoner inloggningar i våra e-tjänster på 1177.

Under den här tiden har digitaliseringen inom hälso- och sjukvården tagit stora kliv framåt. Även andra delar av kommunernas och regionernas verksamheter digitaliseras. Vi tror att den här utvecklingen bara är i sin linda och vi hoppas på att fortsatta vara en viktig pusselbit för att bidra här. Inget av detta skulle ha varit möjligt om det inte varit för våra engagerade och kompetenta medarbetare på Inera.

Vi på Inera vill tacka er alla för ett viktigt och bra samarbete och vi tror på ett spännande nytt år.

Vi önskar er en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Peter Arrhenius, vd på Inera

Till toppen av sidan