Gamla SITHS CA CrossBorder stängs ned

Den 21 september 2021 kommer den gamla SITHS CA CrossBorder att stängas ned. Anledningen är att det inte längre finns några giltiga certifikat som har utfärdats därifrån.

SITHS CA CrossBorder användes tidigare för att utfärda SITHS-certifikat för personer som registrerats i HSA med passuppgifter. Sedan en tid tillbaka utfärdas certifikat till dessa personer från den nya CA:n som heter SITHS e-id Person HSA-id 2 CA v1.

Eftersom det inte längre finns några giltiga certifikat som utfärdats från CA CrossBorder så kommer den att avvecklas.

Avvecklingen av den gamla SITHS CA CrossBorder är planerad till den 21 september 2021. Motsvarigheten i testmiljö heter SITHS CA CrossBorder TEST v3.

Avvecklingen kan eventuellt påverka hämtningsscript som ni eller era leverantörer har byggt för att ladda ner spärrlistor för SITHS CA CrossBorder.

Åtgärder för verksamheten:

  • Ta bort tillit till dessa CA:s
  • Se över eventuella hämtningsscript och sluta hämta spärrlistor för dessa CA:s

Avvecklingen innebär att följande sökvägar för kontroll av certifikat kommer att sluta fungera och kan tas bort från eventuella script för hämtning av spärrlistor och liknande:

Funktion Sökväg produktionsmiljö Sökväg testmiljö
CRL

http://www.carelink.se/siths-ca/ca004.crl http://www.carelink.se/siths-ca/test-crl004.cr
ldap://sithscrl.carelink.sjunet.org/cn=SITHS CA CrossBorder ,o=SITHS CA,c=SE?certificateRevocationList;binary ldap://sithscrl.carelink.sjunet.org:389/cn=SITHS CA CrossBorder TEST v3, o=SITHS CA, c=se?certificateRevocationList;binary
OCSP http://sithsocsp.trust.telia.com http://sithsocsp.preprod.trust.telia.com

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Här hittar du nyheter om Identifieringstjänst SITHS.

Till toppen av sidan