Förändringsstopp under sommaren

Under sommaren gäller förändringsstopp i Ineras tjänster för att kunna hålla en stabil drift under semesterperioden.

Under perioden 18 juni 2020 till 16 augusti 2021 gäller förändringsstopp för alla Ineras tjänster. Syftet med stoppet är att hålla nere arbetsbelastningen för att kunna erhålla en stabil drift under semesterperioden.

Viktiga säkerhetsuppdateringar och åtgärder i samband med större incidenter, eller ändringar med starka verksamhetsskäl, kommer att kunna få dispens.

Under förändringsstoppet är det inte möjligt att göra några nya anslutningar till Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Bild på gult fält
Till toppen av sidan