Distansuppgraderingen av gamla SITHS-kort förlängs till den 24 mars 2021

På grund av rådande pandemi och den ökade belastningen som detta inneburit för många verksamheter, har Inera ansökt om att få förlängd dispens att distansuppgradera gamla ordinarie SITHS-kort med SITHS eID.

DIGG har godkänt Ineras ansökan, vilket innebär att det nu är möjligt att distansuppgradera kort till den 24 mars 2021, istället för den 9 december som beslutet var förut.

Till toppen av sidan