Distansuppgradering av gamla SITHS-kort förlängs

Nu förlängs möjligheten att distansuppgradera gamla SITHS-kort som inte når upp till tillitsnivå 3. Sista datum är nu 9 december 2021, istället för 24 mars som beslutet var förut.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har beviljat Ineras ansökan om förlängd dispens för distansuppgradering av SITHS-kort som inte når upp till tillitsnivå 3. Anledningen är den ökade belastning som den rådande pandemin innebär för hälso- och sjukvården.

Dispensen innebär att sista datum för att distansuppgradera gamla SITHS-kort skjuts fram till 9 december 2021.

Så distansuppgraderar du ditt SITHS-kort

Du kan själv distansuppgradera ditt SITHS-kort genom att logga in på Mina sidor. Se användarguide för hur du distansuppgraderar ditt SITHS-kort.

Därför är det viktigt att uppgradera ditt SITHS-kort

Distansuppgraderingen innebär att tillitsnivån på SITHS-kortets e-legitimation höjs till nivå 3. Det är viktigt eftersom många tjänster som använder SITHS för inloggning kommer att kräva tillitsnivå 3 framöver.

För inloggning i Ineras tjänster finns ännu inget datum för när krav på tillitsnivå 3 kommer att införas.

Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för inloggning i E-hälsomyndighetens tjänster

E-hälsomyndigheten har också förlängt dispensen för inloggning i E-hälsomyndighetens tjänster med SITHS-kort som inte når upp till tillitsnivå 3. Den förlängda dispensen gäller både för ordinarie SITHS-kort och SITHS reservkort. Läs nyheten om förlängd dispens på E-hälsomyndighetens webbplats.

Till toppen av sidan