Distansuppgradera gamla SITHS-kort innan det är för sent

Sista chansen att distansuppgradera gamla SITHS-kort är den 24 mars 2021. Om din organisation har gamla kort som ni inte har uppgraderat - passa på att göra det innan det är för sent. Det är både billigare och enklare än att beställa nya SITHS-kort.

Distansuppgraderingen innebär att tillitsnivån på e-legitimationen på SITHS-kortet höjs från nivå 2 till 3. Det är viktigt eftersom många tjänster som använder SITHS för inloggning kommer att kräva tillitsnivå 3 framöver.

Möjligheten att distansuppgradera gamla kort finns till och med 24 mars 2021. Därefter går det inte längre att uppgradera dem. Då är alternativet istället att beställa nya kort.

Hur gör jag för att distansuppgradera mitt SITHS-kort?

Du kan själv distansuppgradera ditt SITHS-kort genom att logga in på Mina sidor. Se användarguide för hur du distansuppgraderar ditt SITHS-kort.

Vad händer om jag inte uppgraderar mitt SITHS-kort?

SITHS-kort som inte uppgraderas senast 24 mars 2021 kommer inte gå att använda för inloggning i tjänster som kräver tillitsnivå 3.

För inloggning i Ineras tjänster finns ännu inget datum för när krav på tillitsnivå 3 kommer att införas. Läs mer om det i en tidigare nyhet: Ineras krav på SITHS e-id med LoA3 skjuts på framtiden.

Vad innebär tillitsnivå?

Tillitsnivån visar graden av säkerhet och tillförlitlighet. Ju högre tillitsnivå en e-legitimation har, desto säkrare är den. Tillitsnivåerna definieras i DIGG:s tillitsramverk för e-legitimationer.

Till toppen av sidan