Dags för den årliga tillitsdeklarationen i Easy

Den 2 december kommer tillitsdeklarationen att skickas ut till ansvarig utgivare via Easy. Den ska vara besvarad och inskickad senast 21 januari 2022.

Ansvarig utgivare loggar in i Easy och besvarar tillitsdeklarationen genom att göra en bedömning av hur väl ert eget utgivningsområde uppfyller kraven i SITHS tillitsramverk.

Om det är flera personer i din organisation som ska arbeta med tillitsdeklarationen i Easy kan du beställa rollen sakkunnig för de personerna här.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Här hittar du nyheter om Identifieringstjänst SITHS.

Till toppen av sidan