Dags för den årliga tillitsdeklarationen i Easy

Den 4 december kommer tillitsdeklarationen att skickas ut till ansvarig utgivare via Easy. Den ska vara besvarad och inskickad senast 15 januari 2021.

Ansvarig utgivare loggar in i Easy och besvarar tillitsdeklarationen genom att göra en bedömning av hur väl ert eget utgivningsområde uppfyller kraven i SITHS tillitsramverk.

Tillitsdeklarationen ska vara besvarad och inskickad i Easy senast 15 januari 2021.

Om det är flera personer i din organisation som ska arbeta med tillitsdeklarationen i Easy kan du beställa rollen sakkunnig för de personerna här.

Till toppen av sidan