Checklista för överlämning från befintlig till ny HSA-ansvarig

HSA Förvaltning har tagit fram ett nytt stödjande dokument; en checklista för överlämning från befintlig till ny HSA-ansvarig. Tanken är att den ska kunna utgöra underlag för att ta fram en egen checklista med aktiviteter som är relevanta för just den egna organisationen.

Till toppen av sidan