Certifikatbyte i Säkerhetstjänsters IdP påverkar anslutna e-tjänster

Under våren 2022 byts certifikaten i Säkerhetstjänsters IdP ut. I samband med bytet behöver organisationer som använder sig av IdP:n för autentisering utföra vissa aktiviteter.

Säkerhetstjänsters IdP använder sig av certifikat för att signera den biljett som utfärdas när en person autentiserar sig via IdP:n. Alla certifikat har en begränsad livslängd och nu är det dags att byta ut befintliga certifikat i alla miljöer – både för test och produktion.

Detta innebär att organisationer som har e-tjänster (Service Providers och Relying Party i den tekniska beskrivningen) som använder Ineras IdP för autentisering, måste utföra vissa aktiviteter. Aktiviteterna går ut på att förnya metadata. Beroende på vilket tekniskt protokoll som e-tjänsten använder för sin anslutning, skiljer sig aktiviteterna åt.

För att inte tvinga alla organisationer att göra detta samtidigt vid en och samma tidpunkt, kommer det under en tid att finnas stöd för dubbla certifikat. Det vill säga, både gamla och nya certifikat kommer att kunna användas under en övergångsperiod.

Sista datum för att genomföra de nödvändiga aktiviteterna:

  • i TEST- och QA-miljöer: 7 april
  • i PROD-miljön: 4 maj.

Läs mer om tidplanen för bytet i de olika miljöerna och de tekniska detaljerna som behövs för att göra nödvändiga aktiviteter:

Aktuella artiklar

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster gör det möjligt för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Nyheter Säkerhetstjänster

Här hittar du nyheter om Säkerhetstjänster

Till toppen av sidan