Användarguider till Mina sidor

Vi har uppmärksammat att det finnas en efterfrågan på instruktioner för användare av Mina sidor. Därför har vi påbörjat ett arbete med att ta fram ett antal användarguider.

Det är ett pågående arbete och användarguiderna kommer att publiceras löpande vartefter de blir klara.

Till toppen av sidan