Anmäl dig till en HSA-utbildning

HSA Grundutbildning är obligatorisk för HSA-ansvariga. Men många andra personer som arbetar med HSA (ställföreträdande, HSA-administratörer och ansvariga chefer) kan ha nytta av en utbildning.

HSA Grundutbildning är obligatorisk för HSA-ansvariga. Men många andra personer som arbetar med HSA (ställföreträdande, HSA-administratörer och ansvariga chefer) kan ha nytta av en utbildning. Även fördjupningsutbildningar erbjuds. Vår godkända utbildare för HSA, Secure State Cyber, erbjuder både öppna utbildningar och möjlighet att avropa utbildningar på plats hos den egna organisationen. Läs mer och anmäl dig här

Till toppen av sidan