Aneby testar 1177 i kommunen – Nytt pilotprojekt från Inera

Snart kommer Inera att starta ett pilotprojekt där flera kommuner kommer testa hur de kan använda 1177 i sin verksamhet. Aneby är en av de som är med i pilotprojektet som startar den 24 februari. De vill bland annat se vilka möjligheter som finns i tjänsten för elevhälsan.

Eva Ekdahl-Jillbratt
Eva Ekdahl-Jillbratt på Aneby kommun

För drygt 3 år sedan blev kommunerna nya delägare till Inera. Sedan dess har flera utredningar och förstudier gjorts kring kommunernas möjligheter att använda 1177 Vårdguidens digitala tjänster. Nu är det dags att se hur det här kan ske i praktiken, i liten och avgränsad skala. Det ska testas och sen bedömas för att sen, om det faller väl ut, även användas i praktiken. Fokus för pilotprojektet kommer att vara på hemsjukvård och elevhälsa.  
 
– Syftet med piloten är inte att rulla ut eller breddinföra någon e-tjänst utan att prova praktiskt för att se om 1177 Vårdguiden kan skapa nytta i kommunerna. Viktigt att understryka att det är en begränsad pilot i både omfattning och tid, säger David Ulfstrand som är projektledare på Inera för piloten. 
 
Under piloten kommer medarbetare på Inera tillsammans med några 
verksamhetsspecialister på ett antal kommuner att pröva nyttan av 1177:s nuvarande e-tjänster. Man kommer även att undersöka hur 1177 skulle kunna underlätta för invånaren att hitta fram till rätt aktör i kommunen. 
 
En av de kommuner som valt att vara med i pilotprojektet är Aneby kommun. Till ytan är det en stor kommun men befolkningstillväxten är liten. Att se till att digitalisera kommunen ligger högt på Eva Ekdahl-Jillbratts agenda och idag är hon både verksamhetsutvecklare för IT och elevhälsochef i Aneby kommun.
 
– Eftersom jag sitter på två stolar såg jag möjligheten direkt den kom. Jag ser nyttan med IT i verksamheten generellt och jag har sedan tidigare jobbat i skolan. Därför frågade jag skolorna om det var några av dem som var intresserade och gensvaret blev mycket positivt direkt, säger hon. 

Enligt Eva Ekdahl-Jillbratt var det som lockade de flesta främst att de såg möjligheten att förenkla och slippa all den pappershantering som de har idag. 
 
– Det finns flera fördelar med att kunna använda 1177 som plattform. Många är bekanta med den plattformen på grund av covid-19-pandemin. Nästan alla har använt 1177. Kan man koppla den plattformen också för elevhälsan vore det perfekt. Man litar också på systemet, säger hon. 
 
Noomi Axelsson jobbar som skolsjuksköterska i Furulidskolan i Aneby kommun. Hon hoppas bland annat kunna få medgivande från föräldrar genom plattformen och slippa en del pappersarbete. 
 
– Jag tror att det kan vara jättebra att använda 1177 även i vårt arbete. Vi hoppas på att bland annat kunna få hälsouppgifter i våra register digitalt och slippa blanketter och kunna få medgivande för till exempel vaccinationer från föräldrarna. Idag använder många 1177 för att se sin journal och sina barns tillväxtkurvor. Det är bara bra om de kan använda plattformen till fler saker, säger hon. 

– De som är i kommunerna är experterna på sina verksamheter och vi på Inera kan på det här sättet förstå mer om nyttan med våra tjänster. Tillsammans tror vi att vi kommer att hitta bra lösningar för de som är med i piloten men som också kan passa andra kommuner, säger David Ulfstrand . 
 
Exempel på användningsområden kan vara: 

  • Kartläggning av levnadsvanor  
  • Uppföljning av vårdaktiviteter  
  • Hälsodeklaration inför vaccinering

Piloten startar med sin första Workshop onsdagen 24 februari

Nyttan för kommuner att delta 

  • 1177 Vårdguiden är ett starkt och välkänt varumärke som många invånare redan använder. En samlad plats för information rörande hälso- och sjukvård, inklusive den kommunala, skulle ytterligare stärka invånarens delaktighet i den egna vård- och omsorgen och öka användandet av tjänsterna över lag 
  • En ytterligare nytta är att det går utmärkt att samarbeta över kommun- och regiongränserna så att framtaget material kan återanvändas och utnyttjas av flera. 

Intresserad av att delta?
Det finns plats för ytterligare några kommuner att delta, men anmälan behövs senast den 1 februari. Är ni intresserade av att delta eller har frågor, kontakta projektledare David.Ulfstrand@inera.se . 

Till toppen av sidan