Ändringsstopp i Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö 18 juni - 16 augusti

Under perioden 18 juni – 16 augusti har Inera förändringsstopp i sina tjänster. Detta påverkar den Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö, och innebär att det inte går att göra några nya anslutningar till produktionsmiljön under denna period.

I Nationella tjänsteplattformens övriga miljöer, SIT (TEST) och QA, kommer anslutningar att kunna beställas och utföras som vanligt, men med utökade svarstider på grund av att bemanningen av personal är lägre än normalt.

Aktuella artiklar

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Till toppen av sidan