Ändringsstopp i Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö 18 juni - 16 augusti

Under perioden 18 juni – 16 augusti har Inera förändringsstopp i sina tjänster. Detta påverkar den Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö, och innebär att det inte går att göra några nya anslutningar till produktionsmiljön under denna period.

I Nationella tjänsteplattformens övriga miljöer, SIT (TEST) och QA, kommer anslutningar att kunna beställas och utföras som vanligt, men med utökade svarstider på grund av att bemanningen av personal är lägre än normalt.

Till toppen av sidan