Ändringsstopp i Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö 16 december – 12 januari

Under perioden 16 december – 12 januari har Inera förändringsstopp i sina tjänster. Detta påverkar den Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö, och innebär att det inte går att göra några nya anslutningar till produktionsmiljön under denna period.

I Nationella tjänsteplattformens övriga miljöer, test samt stagemiljön (SIT och QA), kommer anslutningar att kunna beställas och utföras som vanligt, men med utökade svarstider på grund av att bemanningen av personal är lägre än normalt.

Till toppen av sidan