Vitalis: 1177 Vårdguiden i pandemin

Under covid-19-pandemin har 1177 Vårdguiden befunnits sig mitt i krisens centrum. Tjänsterna slår flerdubbla rekord och aldrig har så många besökt 1177.se eller ringt 1177 som under den här tiden. Nu kan vi via statistik se mer detaljer kring vad som hände och vilka som använde tjänsten allra mest.

Användningen av alla tjänster och kanaler inom 1177 Vårdguiden har ökat explosionsartat under pandemin. Belastningen på 1177 på telefon har tidvis varit enorm, då många personer försökt att komma fram till sjukvårdsrådgivningen varje dag. Många miljoner människor har varje månad besökt 1177.se för att få aktuell information, hitta rätt vårdkontakter, logga in för att beställa covid-19-test och få sitt provsvar, läsa sin journal, boka tid och kommunicera digitalt.

Användningen har utvecklats på olika sätt i olika målgrupper och allmänhetens inställning till tjänsterna har utvecklats. Under det här seminariet berättar Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 på Inera om tiden under pandemin och Andreas Leifsson, omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera visar och analyserar statistiken från den händelserika perioden. Användarnas beteenden och uppfattningar kan ge värdefulla lärdomar och en grund för fortsatt utveckling av konceptet 1177 Vårdguiden.

Se flera filmer från Vitalis här.

Läs mer om Vitalis 2021

Till toppen av sidan