Gå till innehåll

Medicinska bibliotekskonferensen 2019

Medicinska bibliotekskonferensen 2019 arrangeras av Eira. Konferensen kommer att hållas den 16-17 maj på Hotel J i Nacka Strand.

Programmet innehåller spår som Open Access, lärandemiljöer och undervisning, den medicinska bibliotekarien, systematiska översikter och framtidsspaning. Därutöver finns möjlighet att fördjupa sig i ämnen som COUNTER 5, klinisk bibliotekarie, alternativa accessvägar, biblioterapi, informationskompetens med mera.

Under konferensen ges tillfälle till att möta förlagsrepresentanter och lyssna på deras presentationer samt till promenadprat.

Konferensen arrangeras vartannat år av Eira och vartannat år av de medicinska universitetsbiblioteken. Programmet utarbetas varje år i dialog mellan Eira och universitetsbiblioteken.

Följ konferensen på instagram: @medbibkonf

Hoppas vi ses på #medbib2019

Anmälan

Anmälan till konferensen stängdes 31 mars.

Boende

I anmälningsformuläret väljer du mellan alternativen: "Konferens två dagar inkl boende på Hotel J (1 natt, 16-17 maj)" och "Konferens två dagar exkl boende på Hotel J". Om du vill boka en extra natt på Hotel J, 15-16 maj kontaktar du oss på eira[a]inera.se senast 31 mars.

Sista anmälningsdag: 31 mars.

Kortlänk: tinyurl.com/medbib2019anm

Hitta till konferensen

Buss 443 avgår från Slussen till Nacka Strand med en beräknad restid på 10 minuter. Buss 443C avgår från T-Centralen till Nacka Strand under rusningstid med restid 17 minuter. Du kan även åka båt från Nybrokajen. Läs mer

Utställare

Konferensen gästas av BMJ, EBSCO, Elsevier Ltd, McGraw Hill, Primal Pictures, SAGE Publishing, Springer Nature, Taylor and FrancisWiley och Wolters Kluwer/Ovid.

Program

Visa/Dölj mer information

Medicinska bibliotekskonferensen 2019 - program

 • Medicinska bibliotekskonferensen 2019 - program

  Program Medicinska bibliotekskonferensen 2019

  #medbib2019

  16-17 maj, Hotel J

   

  Torsdag 16 maj


  10.00
  Konferensen öppnas. Välkomna!
  Lokal: New Port, J-Craft

  10.15-11.00
  Open Access 2020: opening the doors of opportunity (in English)
  Scholarly communication is rapidly transforming, and as with any transition, there are challenges to be met and opportunities to grasp. In this presentation we will explore some of the ways that librarians can lead, rather than endure, the open access transition and position themselves strategically to provide greater value to our institutions.
  Colleen Campbell leads the Open Access 2020 Initiative, coordinated by the Max Planck Digital Library on behalf of the global research community. OA2020 is a global alliance committed to accelerating the transition to open access.
  Föreläsning. New Port, J-Craft

  11.00-11.30 
  Samordning av öppen tillgång i Sverige
  Beate Eellend, samordnare för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, Kungliga biblioteket.
  Föreläsning. New Port, J-Craft

  11.30-11.50
  Open access-publicering på KI
  Hur ser Open Access-publiceringen och -kostnaderna ut på Karolinska Institutet och hur har vi tagit reda på detta? Lars Nordesjö, Karolinska Institutets universitetsbibliotek, beskriver ett projekt för att borra i metoder och resultat kring Open Access på lärosätet.
  Föreläsning. New Port, J-Craft

  11.50-12.00
  Reserverad tid

  12.00-13.00
  Lunch

  13.00-13.30
  Att utveckla framtidens lärandemiljöer
  Hur vet vi att de fysiska lärandemiljöer vi utformar idag kommer att stödja framtidens behov? Genom att systematiskt dra lärdom av våra erfarenheter kan vi skapa strategier inför framtiden och öka möjligheten att lyckas.
  Jenny Kihlberg, bibliotekarie med ansvar för lärandemiljöutveckling, Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers.
  Föreläsning. New Port, J-Craft

  13.30-14.00 
  Klinisk bibliotekarie: lärprocesser och kompetens
  Att arbeta med kompetensutveckling och lärande inför nya arbetsuppgifter som klinisk bibliotekarie. Anna Videfrost, Sjukhusbiblioteken i Sörmland
  Föreläsning. New Port, J-Craft

  14.00-14.45
  Promenadprat

  14.45-15.30
  Fika + förlagsmingel

  15.30-16.00 
  Nätbaserad undervisning
  Sonja Fagerholm, och Anna Gahnberg, Anna Lindh-biblioteket, Försvarshögskolan, samt Karolina Karjalainen, Karolinska Institutets universitetsbibliotek presenterar arbetet med nätbaserad undervisning vid sina respektive organisationer. Gemensamma och målgruppsspecifika framgångsfaktorer och utmaningar.
  Parallell 1. Newport


  15.30-16.00
  Alternativa accessvägar för öppet tillgängliga artiklar
  Allt fler artiklar publiceras öppet tillgängliga. Det enklaste sättet att hitta öppet tillgängliga artiklar är via plugins och söktjänster. Här ges exempel både på tekniska lösningar och hur olika organisationer arbetar med dem för att öka användningen av fritt tillgängliga artiklar.
  Christian Linders, licenshandläggare för Bibsamkonsortiet på Kungliga biblioteket.
  Parallell 2. J-Craft

  15.30-16.00 
  En medicinsk bibliotekarie - många identiteter
  Anna-Karin Almqvist, Södersjukhusets bibliotek om hur medicinska bibliotekarier förhåller sig till och uppfattar sina arbetsuppgifter. Genom att definiera olika identiteter som kan beskriva yrket så fördjupas bilden av vad det innebär att vara en medicinsk bibliotekarie.
  Parallell 3. J24

  16.00
  Slut för dagen och tid för egna möten

  18.30
  Middag

   

  Fredag 17 maj

  8.30-9.00 

  Framtidens bibliotek: intryck från en resa i USA
  Sara Parmhed, Södertörns högskolebibliotek och Johanna Säll, Karolinska Institutets universitetsbibliotek om sina intryck från lärosätena Harvard och Massachusetts Institute of Technology, samt konferensen E-Resources & Libraries.
  Föreläsning, New Port, J-Craft

  9.00-9.30
  Cochrane-översikter: exempel på lärandestöd och forskarstöd
  Erfarenheter från Lunds universitet med stöd till läkarstudenter angående arbete med evidensbaserad medicin. Erfarenheter från stödet till systematiska översikter som tas fram vid Cochrane Sweden.
  Maria Björklund, Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
  Föreläsning. New Port, J-Craft

  9.30-10.15
  Fika + förlagsmingel

  10.15-11.30
  Framtidsspaningar i biblioteksvärlden – vart är vi på väg?
  Framtidens bibliotek – vilka kompetenser behöver vi för att möta användarnas behov? Vilka fokusområden blir viktiga?
  Petra Björk, avdelningschef för Undervisning & Handledning vid Karolinska Institutets universitetsbibliotek, Sara Parmhed, Södertörns högskolebibliotek och Johanna Säll, Karolinska Institutets universitetsbibliotek.
  Parallell 1 (fm). Workshop

  10.15-11.30
  Litteratursökning till HTA/systematiska översikter: vad ser vi runt hörnet?
  Maja Kärrman Fredriksson och Hanna Olofsson är informationsspecialister på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), specialiserade på litteratursökning till systematiska översikter/HTA-rapporter. De tar avstamp i arbetet med litteratursökning på SBU och blickar därifrån mot vad som är på gång just nu, och vad de ser inom närmsta framtiden. 
  Parallell 2 (fm). Föreläsning

  11.30-12.45
  Lunch

  12.45-13.15
  Korta presentationer från förlagen
  Presentation. New Port, J-Craft

  13.15-13.30
  Förflyttning

  13.30-14.30
  Examination i informationskompetens på läkarprogrammet
  Universitetsbiblioteket examinerar eleverna i informationssökning under läkarprogrammets första termin. Efter fyra terminer har det blivit tydligt båda vilka fördelar uppgiften för med sig, men också vilka svårigheter som kan uppstå. Magdalena Svanberg, Karolinska Institutets Universitetsbibliotek, berättar om det inspirerande och utmanande arbetet, delar med sig av erfarenheter och besvarar frågor.
  Parallellprat 1 (em)

  13.30-14.30
  Hur blir man medicinsk bibliotekarie?
  Workshop kring utbildning, kompetensutveckling och rekrytering av medarbetare på medicinska bibliotek.
  Lotta Haglund, chef för Bibliotek och arkiv, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Parallellprat 2 (em)

  13.30-14.30
  Klinisk bibliotekarie: erfarenheter från två regioner
  Elinor Bergström-Falk och Christina Larsson berättar och samtalar om erfarenheter som klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus respektive kvinnokliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
  Parallellprat 3 (em)

  13.30-14.30
  COUNTER release 5 - hur fungerar den och hur vi kan använda den?
  Från och med januari 2019 gäller en ny COUNTER-standard. Vilka är de största skillnaderna mot tidigare standard? Gemensam diskussion av hur den nya statistiken kan användas i våra verksamheter. Ta gärna med frågor och funderingar till Daniel Albertsson, e-resursbibliotekarie på Sveriges lantbruksuniversitet, samt biblioteksrepresentant i Counters Executive Committee.
  Parallellprat 4 (em)

  13.30-14.30
  Biblioterapi på ett sjukhusbibliotek
  Catarina Rådefjäll ger en kort introduktion av vad biblioterapi är. Samtal utifrån goda exempel och tankar så här långt från arbetet med biblioterapi på sjukhusbiblioteket Ryhov.
  Parallellprat 5 (em)

  13.30-14.30
  Trip Database: why we started, what we're still trying to do and where we're heading. (Online-presesentation)
  The Trip Database is a leading EBM search engine, started over 20 years ago. The presentation will cover why we started it, the challenges we (and EBM broadly) have faced and how we plan to move forward in the future. There will also be time for questions. Jon Brassey is the founder and director of the EBM search engine the Trip Database (www.tripdatabase.com).
  Parallellprat 6 (em)

  13.30-14.30
  TeachMeet
  Har du provat något i undervisning eller handledning, som du vill dela med dig av? Har du tänkt testa en metod, verktyg eller annat och vill ha återkoppling på din plan? Var med i TeachMeet, korta presentationer med frågestund efteråt. Eftersom TeachMeet bygger på interaktivitet är det såklart bäst om du själv deltar med en presentation men du kan även delta endast i de efterföljande diskussionerna.
  Maria Björklund, Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
  Parallellprat 7 (em)

  14.30-14.50
  Fika

  14.50-15.00
  Mentometer
  New Port, J-Craft

  15.00-15.45
  Klimatet och människan
  Det viktigaste har vi sparat till sist: meteorologen Martin Hedberg om klimatförändringar, antropocen, människan som en del i ett stort system och åtgärder för att minska klimatpåverkan. Vad behöver vi göra? Hur ska vi göra det?
  Föreläsning. New Port, J-Craft

  15.45-16.00
  Avslutning
  New Port, J-Craft

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan