Gå till innehåll

Medicinska bibliotekskonferensen

Konferensen arrangeras vartannat år av Eira och vartannat år av de medicinska universitetsbiblioteken.

Konferensprogrammet utarbetas varje år i dialog mellan Eira och universitetsbiblioteken.

Boka in Medicinska bibliotekskonferensen 2019 i kalendern redan nu

2019 är det Eira som är arrangör. Konferensen kommer att hållas den 16-17 maj i Nacka.

Programmet innehåller spår som Open Access, lärandemiljöer och undervisning, den medicinska bibliotekarien, systematiska översikter och framtidsspaning. Därutöver finns möjlighet att fördjupa sig i ämnen som COUNTER 5, klinisk bibliotekarie, alternativa accessvägar, biblioterapi, informationskompetens m.m.

Inbjudan med program publiceras på denna sida i slutet av januari.

#medbib2019

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support