Gå till innehåll

Beställ anslutning till Journalen

Informationen på den här sidan vänder sig till de vårdgivare som ansluter till Journalen för att visa eller producera journalinformation.

Här beskriver vi hur det går till tekniskt när er organisation bestämt sig för att ansluta till Journalen för att visa eller producera journalinformation. Det mesta av arbetet står ni som anslutande organisation för, men vi på Inera finns med som stöd under hela processen.

Den tekniska steg-för-steg beskrivningen är inte gjord utifrån helhetsperspektivet för ett införande. Utöver det som beskrivs, innebär ett införande även till exempel att man kan behöva utbilda personal eller satsa på information till invånare. Detta kan planeras och genomföras parallellt med arbetet med anslutningen eller först då anslutningen är klar.

Hur du går tillväga beror på om du är ny producent eller vill komplettera med fler informationsmängder.

Producent som vill ansluta första gången

Visa/Dölj mer information

Steg 1

 • Det här är första steget för ny producent

  Om du är ny kund eller vill ansluta ett nytt journalsystem eller källsystem till informationsmängder i Journalen för första gången, behöver Inera mer i detalj utreda förutsättningarna för din anslutning. Vi behöver titta på att du som ny producent har förutsättningar att ansluta till informationsmängderna enligt det regelverk som gäller.

  • I många fall behöver vi kontakta dig som ny kund/producent för ytterligare information och dialog innan vi kan ge besked att förutsättningarna är på plats. Kontakta oss gärna redan i tidig planeringsfas så kan vi hjälpa er.
  • För att komma i gång med det första steget i ansökan fyller du i det här formuläret. I formulärets Övriga upplysningar har du möjlighet att ange om du till exempel vill boka ett möte, beställa test- eller införandestöd eller har frågor.

   

  Förfrågan om tjänst

   

Visa/Dölj mer information

Steg 2

 • Det här är andra steget av anslutningen

  I andra delen av anslutningen kommer ni få kontakt med en leveransansvarig från Inera för att stödja er genom de olika momenten.

  På ett uppstartsmöte går ni tillsammans igenom anslutningsprocessen, dokumentation och tidsplanering. 

  Processen ser ut så här i korthet:

  1. Förberedelse för verifiering: Uppstartsmöte, Förstudie och Beställa teknisk anslutning till testmiljö.
  2. Verifiering: Tester och redovisning av tester, Godkännande av tester. Tester och godkännanden sker i två steg; Verifiering av tjänsteproducent och Samverkanstester.
  3. Förberedelser för produktionssättning: Uppdaterad förstudie, Beställa teknisk anslutning till produktionsmiljö.
 • Detaljerad beskrivning om anslutningen

  Så här går du tillväga för att ansluta till Journalen som producent 

  1. En leveransansvarig från Inera bokar ett uppstartsmöte med er för genomgång av anslutningsprocessen, dokumentation och detaljerad tidplan.

  2. Skicka in förstudie för SIT/QA. Förstudien granskas av Inera och vår  kundservice meddelar er att förstudien är granskad. Förstudiemallen hittar du här

  3. När förstudien är godkänd skickar ni in beställningar för SIT. Dessa granskas av Inera. Beställningar görs i beställningsstödet.

  4. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till de nationella testmiljöerna.

  5. Genomför Verifiering av tjänsteproducent. Resultatet av testerna rapporteras in i självdeklarationer som skickas in till Inera för granskning. Vår kundservice meddelar er när granskningen är klar.

  6. När förstudien är godkänd skickar ni in beställning för QA. Denna granskas av Inera. Beställningar görs i beställningsstödet.
  7. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till den nationella testmiljön.
  8. Efter godkänd verifiering av tjänsteproducent genomför ni samverkanstester (E2E) mot Journalen i produktionslik testmiljö. Resultatet rapporteras in i testunderlag som skickas till Inera för granskning. Vår kundservice meddelar er när granskningen är klar. Mer information om Verifiering av tjänsteproducent och End2End-tester finns här

  9. Förberedelser inför anslutning till produktionsmiljön: 

   • Relevanta avtal ska vara klara och underskrivna
   • Samtliga testresultaten ska vara godkända
  10. Skicka in en uppdaterad förstudie för Produktion. Förstudien granskas av Inera. Vår kundservice meddelar er när förstudien är granskad.

  11. När förstudien för produktionsmiljö är godkänd, beställ anslutning till produktionsmiljö i tjänsteplattformens beställningsstöd. Denna granskas av Inera.

  12. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar.

  13. Nu är ni igång som producenter i Journalen.

Producent som vill komplettera med fler informationsmängder

Visa/Dölj mer information

Steg 1

 • Producent som vill komplettera med fler informationsmängder

  Om källsystemet redan är producent för andra informationsmängder i Journalen så ansöker ni om att komplettera med fler informationsmängder.

  Skicka in din ansökan senast 3 månader innan planerad produktionssättning med formuläret nedan.

  Förfrågan om tjänst

Visa/Dölj mer information

Steg 2

 • Det här är andra steget av anslutningen

  I andra delen av anslutningen kommer ni få kontakt med en leveransansvarig från Inera för att stödja er genom de olika momenten.

  På ett uppstartsmöte går ni tillsammans igenom anslutningsprocessen, dokumentation och tidsplanering. 

  Processen ser ut så här i korthet:

  1. Förberedelse för verifiering: Uppstartsmöte, Förstudie och Beställa teknisk anslutning till testmiljö.
  2. Verifiering: Tester och redovisning av tester, Godkännande av tester. Tester och godkännanden sker i två steg; Verifiering av tjänsteproducent och Samverkanstester.
  3. Förberedelser för produktionssättning: Uppdaterad förstudie, Beställa teknisk anslutning till produktionsmiljö.
 • Detaljerad beskrivning om anslutningen

  Så här går du tillväga för att ansluta till Journalen som producent 

  1. En leveransansvarig från Inera bokar ett uppstartsmöte med er för genomgång av anslutningsprocessen, dokumentation och detaljerad tidplan.

  2. Skicka in förstudie för SIT/QA. Förstudien granskas av Inera och vår  kundservice meddelar er att förstudien är granskad. Förstudiemallen hittar du här

  3. När förstudien är godkänd skickar ni in beställningar för SIT. Dessa granskas av Inera. Beställningar görs i beställningsstödet.

  4. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till de nationella testmiljöerna.

  5. Genomför Verifiering av tjänsteproducent. Resultatet av testerna rapporteras in i självdeklarationer som skickas in till Inera för granskning. Vår kundservice meddelar er när granskningen är klar.

  6. När förstudien är godkänd skickar ni in beställning för QA. Denna granskas av Inera. Beställningar görs i beställningsstödet.
  7. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till den nationella testmiljön.
  8. Efter godkänd verifiering av tjänsteproducent genomför ni samverkanstester (E2E) mot Journalen i produktionslik testmiljö. Resultatet rapporteras in i testunderlag som skickas till Inera för granskning. Vår kundservice meddelar er när granskningen är klar. Mer information om Verifiering av tjänsteproducent och End2End-tester finns här

  9. Förberedelser inför anslutning till produktionsmiljön: 

   • Relevanta avtal ska vara klara och underskrivna
   • Samtliga testresultaten ska vara godkända
  10. Skicka in en uppdaterad förstudie för Produktion. Förstudien granskas av Inera. Vår kundservice meddelar er när förstudien är granskad.

  11. När förstudien för produktionsmiljö är godkänd, beställ anslutning till produktionsmiljö i tjänsteplattformens beställningsstöd. Denna granskas av Inera.

  12. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar.

  13. Nu är ni igång som producenter i Journalen.

När alla förutsättningar är klara och det är konfigurerat i produktionsmiljön kan ni använda e-tjänsten. Invånare får nu nytta av den information ni producerar.

Information till agenter som vill ansluta till Journalen för att förmedla tjänsten vidare till en kund

Om din organisation vill förmedla Ineras tjänst Journalen vidare till en kund via er egen anslutning till Journalen, då kan ni göra detta i egenskap av en agent.

Anslutningsprocessen är densamma för organisationer som vill vara agenter som för andra producenter, beroende på om man vill ansluta för första gången eller vill komplettra med fler informationsmängder.

Nedan har vi samlat kompletterande information till agenter, bland annat finns de dokument som krävs för att ansluta till Journalen, och även information hur din organisation tecknar agentavtal med Inera och genomgår en agentkvalificering.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan