Gå till innehåll

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas mellan Inera och vårdgivare inom landsting, kommun eller andra aktörer som använder en eller flera av Ineras tjänster som hanterar personuppgifter som organisationen är ägare till och ansvarig för.

Under våren 2018 inför Inera en ny kundavtalsmodell, som innebär att kunden kvalificeras en gång och sedan tecknar ett generellt kundavtal med Inera, Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster. Avtalet omfattar alla de tjänster organisationen redan har eller kan komma att beställa, utifrån sin kundkategori.

Ett av villkoren som ingår i det generella kundavtalet är Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 (Ineras PuB-avtal 1, tidigare kallat Modellavtal 1) som innehåller formella krav på reglering enligt GDPR. Alla som tecknar det nya kundavtalet, godkänner alltså villkoren i Ineras PuB-avtal 1.

Här förklaras relationen mellan Ineras PuB-avtal 1, PuB-avtal 2, PuB-avtal 3 samt Ineras fullmakt för kommuner.

Om Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal

Ineras PuB-avtal reglerar framförallt följande:

 • Ineras hantering och skydd av personuppgifter inom ramen för bolagets drift och förvaltning av Nationella tjänsteplattformen och/eller nationella e-tjänster.
 • Rättigheter och skyldigheter för Inera gentemot våra underleverantörer.
 • Ineras behandling av personuppgifter i vissa centrala tjänster, som t.ex.:
  • Nationell Patientöversikt (Sammanhållen journalföring)
  • Försäkringsmedicinska utredningar
  • Kvalitetsregisterregistrering
  • Vården i siffror och Öppna Data
  • Journalen
  • 1177 Vårdguiden

En kedja för att säkra personuppgiftshanteringen

Ineras PuB-avtal 1 ska tecknas mellan Inera och de vårdgivare som direktansluter till en nationell tjänst och den tjänsten innebär att Inera hanterar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ineras PuB-avtal 1 ingår som en del av  Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster.

Ineras PuB-avtal 2 ska tecknas mellan den direktanslutna organisationen och indirekt ansluten vårdgivare. Inera behöver få information om med vilka indirekt anslutna vårdgivare som de direkt anslutna har tecknat Ineras PuB-avtal 2.

Ineras PuB-avtal 3 tecknas mellan Inera och Ineras leverantörer (underbiträde).  Avtalet ska bara användas när Inera själv anlitar fysiska eller juridiska personer för drift och utveckling av Nationella tjänsteplattformen och e-tjänster.

Ineras fullmakt för kommuner

Kommuner kan ha komplexa organisationsstrukturer som inbegriper organisationsdelar med behörighet och skyldighet att själva teckna personuppgiftsbiträdesavtal för sina respektive delar - som regel självständiga nämnder. För att undvika att varje självständig nämnd ska behöva teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Inera, erbjuder Inera en fullmakt, som tagits fram specifikt för detta ändamål.

 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal (Modellavtal)

Ineras befintliga Personuppgiftsbiträdesavtal, Modellavtal 1, 2 och 3, kommer successivt att ersättas av de ovan nämnda PuB-avtalen.

 1. Modellavtal 1 Modellavtal 1 riktar sig till de organisationer som direktansluter till en nationell tjänst och som innebär att Inera AB hanterar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Detta avtal tecknas mellan Inera och den direktanslutna organisationen.
 2. Modellavtal 2 Modellavtal 2 riktar sig till vårdgivare som ansluts indirekt via annan direktansluten vårdgivare till nationell it-tjänst där Inera AB, direktansluten vårdgivare och/eller annan extern part hanterar personuppgifter för indirekt ansluten vårdgivares räkning. Detta avtal tecknar den direktanslutna organisationen med varje organisation som indirekt blir ansluten. Observera att ni ska skicka in en aktuell förteckning över vilka Modellavtal 2 ni tecknat till Kundservice. Om ett avtal upphör att gälla ska Kundservice också meddelas.

Sammanställning över hittills tecknade Modellavtal

Här kan du dels se en förteckning över vilka organisationer som tecknat Modellavtal 1 med Inera, dels vilka direkt anslutna vårdgivare som tecknat Modellavtal 2 med sina indirekt anslutna vårdgivare. Listorna uppdateras löpande.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support