Gå till innehåll

Enskilds rättigheter

I rollen som personuppgiftsbiträde ska Inera enligt dataskyddsförordningen biträda personuppgiftsansvariga med att tillmötesgå registrerades rättigheter. Ineras åtagande framgår av Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal.

Inera kommer att bistå den personuppgiftsansvarige med att fullgöra sina skyldigheter enligt artiklarna 32–36 i dataskyddsförordningen.

När Ineras uppdrag att behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning upphör, kommer Inera att, enligt dataskyddsförordningen, antingen radera eller återlämna samtliga personuppgifter till den personuppgiftsansvarige. Inera kommer också att se till att det inte finns några personuppgifter kvar i Ineras förvar, om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt unionsrätten eller svensk rätt.

Av Ineras Personuppgiftbiträdesavtal 1 framgår att den personuppgiftsansvarige ska ersätta Inera för arbete och kostnader som uppstår som en följd av ovanstående och att Ineras ersättning publiceras på sidan Priser för konsulttjänster, under benämningen "Övriga konsulttjänster".

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan