Gå till innehåll

Registrerades rättigheter

Registrerade har ett flertal rättigheter med anledning av att deras personuppgifter behandlas. Dessa rättigheter ger sammanfattningsvis registrerade kontroll över hur deras personuppgifter behandlas.

Som personuppgiftsbiträde lämnar Inera tillräckliga garantier till sina kunder som säkerställer att de registrerades rättigheter skyddas. Inera hjälper i sin roll som personuppgiftsbiträde också kunden, i den mån det är möjligt, att fullgöra skyldigheterna den har mot registrerade som utövar sina rättigheter.

Exakt vilka åtaganden Inera har som personuppgiftsbiträde regleras i såväl GDPR och andra tillämpliga dataskyddsbestämmelser som det personuppgiftsbiträdesavtal som Inera har tecknat med kunden.

Läs om registrerades rättigheter på Datainspektionens hemsida

Läs om Ineras behandling av personuppgifter

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan