Gå till innehåll

Så fungerar Agentavtalet

En leverantör som vill agera som agent, måste teckna ett Agentavtal med Inera. En kund som vill ansluta till Ineras tjänster via en agent, måste teckna ett Kundavtal med Inera om den aktuella tjänsten. Innan en leverantör kan bli agent gör Inera alltid en individuell bedömning och genomgång av de förutsättningar som finns.

Agentavtalet reglerar agentens anslutning till Nationella tjänsteplattformen och agentens förmedling av Ineras tjänster till Ineras kunder via agentens eget system/plattform. Agentavtalet tecknas endast en gång mellan Inera och den så kallade ”agentorganisationen” (leverantören). Kundavtalet reglerar kundens användning av Ineras tjänster. Se Agentavtalet här

Detta reglerar Agentavtalet

Bildtext: Illustration över vad Agentavtalet och Kundavtalet reglerar.

Detta behöver kunden och agenten göra

Här nedan försöker vi förklara vad agenten behöver göra för att kunna förmedla Ineras tjänster till en kund, och vad kunden behöver göra för att anlita en agent.

Steg 1: Agenten kontaktar kundansvariga på Inera

Innan en leverantör kan bli agent gör Inera alltid en individuell bedömning och genomgång av aktuella förutsättningar. Därför måste den organisation som vill agera som agent först kontakta Ineras kundansvariga för att diskutera detta.

Steg 2: Agenten och kunden ska teckna avtal med Inera

När agenten fått klartecken av Inera att agera som agent ska agenten teckna ett Agentavtal med Inera. Detta fungerar som en ”bottenplatta” för reglering av agentens framtida förmedling av en eller flera av Ineras tjänster. Agenten tecknar Agentavtalet endast en gång med Inera. Om tjänsten som agenten ska förmedla behandlar personuppgifter, ska agenten även teckna Personuppgiftsbiträdesavtal med kunden. En agent får endast förmedla Ineras tjänster till kunder som verkar inom vård och omsorg och är vårdgivare. Läs riktlinjer för att få vara kund hos Inera

Kunden ska teckna ett Kundavtal med Inera eftersom Agentavtalet inte reglerar kundens användning av Ineras tjänster, utan detta regleras i Kundavtalet.

Steg 3: Så får kunden tillgång till tjänster via en agent

När agenten tecknat Agentavtalet och kunden tecknat Kundavtalet med Inera (samt eventuellt Personuppgiftsbiträdesavtal), är grundförutsättningarna klara för att komma igång på riktigt. Innan en kund kan få tillgång till Ineras tjänster via agenten, behöver agenten och kunden göra nedanstående.

Agenten ska:

Klicka på plustecknet för att läsa mer och fylla i formuläret som ska skickas till Kundservice.

Visa/Dölj mer information

Informera Inera om varje ny kund som de ansluter till Ineras tjänster

 • Så här informerar du som agent Inera

  För varje kund som du som agent vill förmedla Ineras tjänster till, ska du skriftligen meddela oss på Inera detta. Exakt vad du ska meddela oss kan du läsa i Agentavtalets bilaga 1, punkt 6.4. Hur du gör för att meddela oss detta, kan du läsa i texten nedan.

  1. Först informerar du Inera via detta formulär

  När aktuella avtal är tecknade med Inera och du som agent ska påbörja att hjälpa en kund att ansluta till Ineras tjänster, ska du först informera oss via formuläret nedan. Du ska skicka in formuläret för varje ny kund du ska hjälpa. Detta för att vår kundservice ska få korrekta organisationsuppgifter och kontaktuppgifter till samtliga kunder du hjälper.

  Fyll i detta formulär så får du mer information av Kundservice

  2. Du får en länk till ett skriftligt meddelande av Kundservice

  När Kundservice tagit emot formuläret, skickar de tillbaka ett e-postmeddelande till dig med länk till det skriftliga meddelande som du ska underteckna med elektronisk signering. I detta meddelande anger du samtliga kunder som du som agent ska förmedla Ineras tjänster till.

  3. Kundservice kontrollera att alla kunder har Kundavtal

  Allt eftersom du som agent meddelar Inera vilka kunder du ska förmedla våra tjänster till, kommer Kundservice samtidigt att kontrollera att dessa kunder har Kundavtal med Inera. Om kunden inte har avtal, kommer Kundservice att se till att kunden tecknar ett Kundavtal. Om kunden har ett Kundavtal, skickar Kundservice ut ett e-postmeddelande med länk till det skriftliga meddelande där kunden ska meddela Inera att de ska anlita en agent.

  4. När allt är klart får du ansluta kunden

  Inte förrän Kundservice har fått alla meddelanden från både dig som agent, och av kunden, kan du som agent ansluta kunden till Ineras tjänster.

Visa/Dölj mer information

Informera Inera om varje kund de upphör att agera agent för

 • Så informerar du Inera när du vill upphöra som agent för en kund

  Om du som agent upphör att leverera Ineras tjänst/er till en kund via ert system/plattform, behöver du informera Inera om förändringen. När Kundservice fått informationen kontaktar de dig.

  Fyll i och skicka in detta formulär

  Formulär för att informera om att du upphör att agera som agent

Kunden ska:

Klicka på plustecknet för att läsa mer och fylla i formuläret som ska skickas till Kundservice.

Visa/Dölj mer information

Invänta ett e-postmeddelande från Inera

 • Kundservice ber om en bekräftelse

  Du som kund ska invänta ett e-postmeddelande från Kundservice där de ber om att få en bekräftelse att du anlitat en agent för att ansluta till Ineras tjänster. Om du som kund inte redan har ett Kundavtal för den aktuella tjänsten, så kommer Kundservice att informera om detta i e-postmeddelandet. Detta e-postmeddelande kommer att skickas till kontaktpersonen som Inera fått av agenten.

Visa/Dölj mer information

Informera Inera om de upphör att anlita en agent

 • Så informerar du Inera när du vill upphöra att anlita en agent

  Om du som kund upphör att anlita en agent behöver du informera Inera om förändringen. När Kundservice fått informationen kontaktar de dig.

  Fyll i och skicka in detta formulär

  Formulär för att meddela att du upphör att anlita agent

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support