Gå till innehåll

Så fungerar Agentavtalet

En leverantör som vill agera som agent, måste teckna ett Agentavtal med Inera. En kund som vill ansluta till Ineras tjänster via en agent, måste teckna ett Kundavtal med Inera om den aktuella tjänsten. Innan en leverantör kan bli agent gör Inera alltid en individuell bedömning och genomgång av de förutsättningar som finns.

Agentavtalet reglerar agentens anslutning till Nationella tjänsteplattformen och agentens förmedling av Ineras tjänster till Ineras kunder via agentens eget system/plattform. Agentavtalet tecknas endast en gång mellan Inera och den så kallade ”agentorganisationen” (leverantören). Kundavtalet reglerar kundens användning av Ineras tjänster. Se Agentavtalet här

Detta reglerar Agentavtalet

Bildtext: Illustration över vad Agentavtalet och Kundavtalet reglerar.

Ineras tjänster som i dagsläget kan förmedlas via agent

I dagsläget kan nedanstående tjänster förmedlas via en agent. Fler tjänster kommer successivt att bli tillgängliga.

Nationell patientöversikt

  • Att överföra information från eget journalsystem
  • Ta del av information via egen applikation (dvs inte Nationell patientöversikt utvecklad av Inera)

Journalen

  • Att överföra information från eget journalsystem till Journalen

Så här går det till

Här nedan försöker vi kort summera ihop hur processen ser ut.

Steg 1: Agenten och kunden ska teckna avtal med Inera

Agenten ska teckna Agentavtal

  • Avtalet fungerar som en ”bottenplatta” för reglering av agentens framtida förmedling av en eller flera tjänster. Agenten tecknar Agentavtalet endast en gång med Inera.
  • Om tjänsten som agenten ska förmedla behandlar personuppgifter, ska agenten även teckna Personuppgiftsbiträdesavtal med kunden.

En agent får endast förmedla Ineras tjänster till kunder som verkar inom vård och omsorg och är vårdgivare. Läs riktlinjer för att få vara kund hos Inera

Vill du bli agent, kontakta kundservice 

Kunden ska teckna Kundavtal 

  • Eftersom agentavtalet inte reglerar kundens användning av Ineras tjänster, behöver agentens kund även vara Ineras kund och därmed teckna ett Kundavtal med Inera för berörd tjänst och användningen av denna.

För att vara kund hos Inera behöver din organisation vara verksam inom vård- och omsorg och vara vårdgivare. Läs riktlinjer för att få vara kund hos Inera

Steg 2: Så får kunden tillgång till tjänster via en agent

När agenten tecknat Agentavtalet och kunden tecknat Kundavtalet med Inera (samt eventuellt Personuppgiftsbiträdesavtal), är grundförutsättningarna klara för att komma igång.

Under processens gång, krävs ett antal aktiviteter både från agenten och från kunden. Se nedan.

Agenten ska:Illustration över hur agenten och kunden följer Agentavtalet

Kunden ska:

  • Kunden ska invänta ett e-postmeddelande från Ineras kundservice där de vill ha en bekräftelse av kunden att denne anlitat en agent för att ansluta till Ineras tjänster. Om kunden inte redan har ett Kundavtal för den aktuella tjänsten, så kommer Kundservice att informera om detta i e-postmeddelandet. Detta e-postmeddelande kommer att skickas till kontaktpersonen som Inera fått av agenten. 
  • Informera Inera om de upphör att anlita en agent, samt vilken tjänst som avses. Fyll i detta formulär för att meddela detta