Gå till innehåll

Att vara agent

Här kan du läsa om vad organisationer behöver göra för att kunna förmedla Ineras tjänster till en kund.

Så här går det till

För att kunna bli agent åt Ineras kunder behöver ni genomföra ett antal aktiviteter. Du kan läsa mer om varje steg genom att klicka på plustecknet vid rubrikerna som finns under bilden.

Processbild för att bli kund

Visa/Dölj mer information

Kontakta Inera och genomgå en agentkvalificering

 • Kontakta Inera och genomgå en agentkvalificering

  Det första din organisation ska göra för att bli agent är att kontakta Ineras kundservice. De kommer att hjälpa er med vägledning för hur ni blir agent. Därefter gör Inera  en bedömning av de förutsättningarna som din organisation har för att kunna vara agent.

  Kraven på agenten är höga för att kunden ska kunna räkna med en hög tillförlitlighet i sin leverans, och för att Inera ska kunna säkerställa en hög stabilitet och tillgänglighet i de tjänster som vi levererar. När en agent integrerar sina system med Inera blir de en del av den nationella infrastrukturen, och därmed en del av ett stort tekniskt nätverk av aktörer inom vård och omsorg. Kraven på agenten är därför lika höga som på Ineras egen organisation.

  Så här går det till

  Nedan kan du se vilka krav Inera har på organisationer som vill agera som agent.

  Krav på agentens organisationSå kontrollerar Inera kravet
  Organisationen ska betala skatter och sociala avgifter. Organisationen bifogar ett maximalt tre månader gammalt utdrag från Skatteverket som visar att den betalat skatter och avgifter (”SKV 4820”).
  Organisationen får inte ha ekonomiska svårigheter. Inera begär ett utdrag från Kronofogdemyndighetens register. Organisationen ska dessutom förse Inera med ett maximalt tre månader gammalt utdrag från UC, eller annat motsvarande kreditvärderingsinstitut.
  Organisationens företrädare – vd och vice vd – får inte ha dömts eller vara misstänkt för allvarligt brott eller för allvarligt fel i sin yrkesutövning. Organisationen bifogar en förteckning över samtliga företrädares namn och personer, samt bekräftar detta i sin ansökan om agentkvalificering.
  Organisationens företrädare – vd och vice vd – får inte ha näringsförbud. Inera kontrollerar i Bolagsverkets näringsförbudsregister att organisationens vd och vice vd inte har näringsförbud.
  Organisationen ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet. Inera gör ingen specifik kontroll av att kravet är uppfyllt utan kravuppfyllnad baseras på tillit.
  Organisationen ska  ha ett dataskyddsombud. Inera gör ingen specifik kontroll av att kravet är uppfyllt utan kravuppfyllnad baseras på tillit.

   Fyll i detta formulär om din organisation vill bli agent

  Förfrågan om att bli agent

Visa/Dölj mer information

Teckna agentavtal med Inera

 • Teckna agentavtal med Inera

  När din organisation har genomgått agentkvalificeringen och fått klartecken av Inera att agera som agent ska ni teckna Ineras agentavtal. 

  Agentavtalet fungerar som en ”bottenplatta” för reglering av din organisations förmedling av en eller flera av Ineras tjänster. Ni tecknar agentavtalet endast en gång med Inera. Om ni ska förmedla en tjänst som behandlar personuppgifter, ska din organisation även teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med kunden. 

  Som agent får din organisation endast förmedla Ineras tjänster till de av Ineras kunder som verkar inom vård och omsorg och är vårdgivare.

Visa/Dölj mer information

Hantera nya kunder

 • Hantera nya kunder

  När din organisation har tecknat agentavtal med Inera, samt eventuellt personuppgiftsbiträdesavtal med kunden, är grundförutsättningarna klara för att komma igång på riktigt.

  För varje kund som ni som agent vill förmedla Ineras tjänster till, ska ni skriftligen meddela Inera om detta. Exakt VAD ni ska meddela oss kan du läsa i agentavtalets bilaga 1, punkt 6.4. Men HUR ni gör för att meddela oss detta, kan du läsa i texten nedan.

  1. Informera Inera om nya kunder via detta formulär

  När aktuella avtal är tecknade med Inera och din organisation ska påbörja att hjälpa en kund att ansluta till Ineras tjänster, ska ni först informera oss via formuläret nedan. Ni ska skicka in ett formulär för varje ny kund ni ska hjälpa. Detta för att vår kundservice ska få korrekta organisations- och kontaktuppgifter till samtliga kunder ni hjälper.

  Fyll i detta formulär så får du mer information av Kundservice

   2. Underteckna skriftligt meddelande

  När Ineras kundservice tagit emot formuläret ovan, skickar de tillbaka ett e-postmeddelande till kontaktpersonen ni angett i formuläret, med en länk till det skriftliga meddelande som ni ska underteckna med elektronisk signering. I detta meddelande anger ni samtliga kunder som ni som agent ska förmedla Ineras tjänster till.

  3. Kundservice kontrollerar att alla kunder har kundavtal

  När vår kundservice tagit emot det signerade meddelandet kontrollerar vi att de kunder ni har uppgett har kundavtal med Inera. Om de inte har ett kundavtal, informerar vi kunden om att det är en förutsättning för att kunna få tillgång till Ineras tjänster. När kunden har ett kundavtal med Inera, skickar kundservice ut ett e-postmeddelande med länk till det skriftliga meddelande där kunden ska meddela Inera om att de ska anlita er som agent.

  4. När allt är klart får ni ansluta kunden

  När både ni som agent, och kunden, har signerat alla meddelandena, kan ni som agent ansluta kunden till Ineras tjänster.

Visa/Dölj mer information

Informera Inera när din organisation upphör att vara agent

 • Informera Inera när din organisation upphör att vara agent för en kund

  När ni som agent upphör att leverera Ineras tjänst/er till en kund, behöver ni informera Inera om förändringen. Ni meddelar Inera detta via formuläret nedan. När vi har fått informationen kontaktar vi den person som ni angett som kontaktperson i formuläret nedan.

  Formulär för att informera om att ni upphör att vara agent för en kund

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan