Gå till innehåll

Tjänster som kan förmedlas av en agent

I dagsläget kan nedanstående tjänster förmedlas av en agent. Fler tjänster kommer successivt att bli tillgängliga.

När agentkvalificeringen samt tekniska förutsättningar är utredda kan det ta en viss tid innan den tekniska anslutningen kan påbörjas, dvs innan förstudien kan skickas in.

Dessa tjänster är agentklara:

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan