Gå till innehåll

Om Agent och Agentavtal

Inera gör det möjligt för sina kunder att ansluta till, och använda, Ineras tjänster även via leverantörer, så kallade ”agenter”. En agent kan ses som en ”förmedlare” av Ineras tjänster. Agenten gör detta genom att via sin egen anslutning till Nationella tjänsteplattformen ansluta Ineras kunder och förmedla Ineras tjänster till dem.

Det kan till exempel handla om en journalleverantör som vill hjälpa mindre vårdgivare att överföra information till Ineras Nationella patientöversikt.

Innan en leverantör kan bli agent gör Inera alltid en individuell bedömning och genomgång av aktuella förutsättningar.

Dessa tjänster kan i dagsläget förmedlas via agent

I dagsläget kan nedanstående tjänster förmedlas via en agent. Fler tjänster kommer successivt att bli tillgängliga.

Nationell patientöversikt

  • Att överföra information från eget journalsystem 
  • Ta del av information via egen applikation (dvs inte Nationell patientöversikt utvecklad av Inera)

Journalen

  • Att överföra information från eget journalsystem till Journalen

En agent får endast förmedla Ineras tjänster till kunder som verkar inom vård och omsorg och är vårdgivare. Läs riktlinjer för att få vara kund hos Inera

Detta behöver en agent för att komma igång

  • Agenten ska äga/ansvara för det system/plattform som denne tänker använda för att ansluta Ineras kunders system till Ineras tjänster via Nationella tjänsteplattformen. 
  • Agenten ska teckna Agentavtal med Inera. Läs mer här

Detta behöver en kund för att komma igång

  • Teckna Kundavtal med Inera för berörd tjänst
  • Kunden ska invänta ett e-postmeddelande från Ineras kundservice där de vill ha en bekräftelse att kunden anlitat en agent för att ansluta till Ineras tjänster. Detta e-postmeddelande kommer att skickas till kontaktpersonen som Inera fått av agenten. Läs mer här