Gå till innehåll

Revidering av Kundavtal 2

Inera arbetar intensivt med att införa en ny digital kundavtalsmodell, Kundavtal 2. Den 7 maj skickades Kundavtal 2 ut för tecknande till regioner och landsting. Med start den 29 maj kommer kommuner erbjudas att teckna Kundavtal 2 och efter sommaren även privata vårdgivare, myndigheter och privata aktörer.

Genomförda justeringar

Sedan utskicket till regioner och landsting den 7 maj har Inera tagit emot önskemål om några förtydliganden. Baserat på dessa har Inera genomfört vissa mindre redaktionella förtydliganden i den version av Kundavtal 2 som Inera kommer att skicka ut till kommuner den 29/5. Eftersom Inera endast har en giltig version av varje avtalsdokument kommer dessa förändringar att gälla för samtliga kunder som har tecknat och kommer att teckna Kundavtal 2. Ingen av de införda ändringarna förändrar Avtalets innebörd.

Avtalets huvuddokument

Inera har gjort en allmän översyn av hela Avtalets huvuddokument. Ett flertal mindre redaktionella förtydliganden har införts. Dessutom har en redaktionell omskrivning av hela kapitel 20 (Avtalets ersättande av tidigare tecknade avtal) införts.

Allmänna villkor

Redaktionellt förtydligande av ingressen till punkt 2.4 gällande Kund som anlitar Agent.
Redaktionellt förtydligande av punkt 14.2 gällande Kundens data.

Kommande versioner av Kundavtal 2

Med hänsyn till det stora antal aktörer som ska teckna Kundavtal 2 har Inera en stor beredskap för att oftare än vanligt genomföra förtydliganden. Inera tar tacksamt emot önskemål om nya behov i Kundavtal 2.

Om du har frågor om det nya kundavtalets innehåll - kontakta oss här

Under resterande del av 2018 är Ineras avsikt att publicera två nya utgåvor av Kundavtal 2, en i slutet av oktober och en i slutet av december. Därefter är Ineras avsikt att publicera maximalt två nya utgåvor per år.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support