Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Nya vårdinformationsmiljöer

För att möta de nya behoven från regionerna vid införandet av nya vårdinformationsmiljöer behöver Inera etablera ett projekt med respektive region, som stöttar på strategisk, taktisk och operativ nivå, med hela Ineras produktportfölj.

Flera regioner har upphandlat, eller håller på att upphandla, nya vårdinformationsmiljöer. En vårdinformationsmiljö kan omfatta exempelvis journaldokumentation, vårdplaner, beslutsstöd, resurshantering och läkemedelslista. Införandet av de nya miljöerna innebär att ett stort antal av Ineras tjänster ska anslutas på nytt. Nya vårdinformationsmiljöer kan även innefatta andra verksamhetsområden som exempelvis tandvård.

Parallellt med införandet av nya vårdinformationsmiljöer kommer befintliga anslutningar mot regionernas gamla vårdinformationsmiljöer att upprätthållas. De kommer att fasas ut när de nya miljöerna finns på plats.

För att möta de nya behoven från regionerna vid införandet av nya vårdinformationsmiljöer behöver Inera etablera ett projekt med respektive region, som stöttar på strategisk, taktisk och operativ nivå, med hela Ineras produktportfölj.

Förväntade nyttor är att regionerna upplever att Ineras leveranser av anslutningar, och hantering av regionernas behov av förändrade tjänster

  • går fortare och är enklare jämfört med i dag
  • sker på samma eller liknande sätt för alla tjänster och anslutningar
  • är synkroniserade med regionernas införandeplaner.

Ineras initiativ till stöd för nya vårdinformationsmiljöer

2023
Område Initiativ
Anslutning av tredjepartsprodukter
  • Utforma möjlig anslutning av tredjepartsprodukter till Ineras infrastruktur och tjänster, såsom smidiga informationsflöden mellan journalsystemens egna invånarappar och Inera.
Anslutningsprocess
  • Arbetet fortsätter med att förenkla och harmonisera anslutningsprocessen så att regionerna kan ansluta till tjänster och tjänstekontrakt på ett mer anpassat sätt och i större omfattning.
2024
Område Initiativ
Nya möjligheter för avancerat stöd
  • Proaktivt arbete med att analysera nya möjligheter som uppstår genom att regionerna inför modernare miljöer för vårdinformationen, till exempel ökade förutsättningar för strukturerad dataanalys.
2025
Område Initiativ
Nya möjligheter för avancerat stöd
  • Fortsatt proaktivt arbete med att analysera nya möjligheter som uppstår genom att regionerna inför modernare miljöer för vårdinformationen, till exempel ökade förutsättningar för strukturerad dataanalys.
Till toppen av sidan