Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Nya vårdinformationsmiljöer

För att möta de nya behoven från regionerna vid införandet av nya vårdinformationsmiljöer behöver Inera etablera ett projekt med respektive region, som stöttar på strategisk, taktisk och operativ nivå, med hela Ineras produktportfölj.

Flera regioner har upphandlat, eller håller på att upphandla, nya vårdinformationsmiljöer. En vårdinformationsmiljö kan omfatta exempelvis journaldokumentation, vårdplaner, beslutsstöd, resurshantering och läkemedelslista. Införandet av de nya miljöerna innebär att ett stort antal av Ineras tjänster ska anslutas på nytt. Nya vårdinformationsmiljöer kan även innefatta andra verksamhetsområden som exempelvis tandvård.

Parallellt med införandet av nya vårdinformationsmiljöer kommer befintliga anslutningar mot regionernas gamla vårdinformationsmiljöer att upprätthållas. De kommer att fasas ut när de nya miljöerna finns på plats.

För att möta de nya behoven från regionerna vid införandet av nya vårdinformationsmiljöer behöver Inera etablera ett projekt med respektive region, som stöttar på strategisk, taktisk och operativ nivå, med hela Ineras produktportfölj.

Förväntade nyttor är att regionerna upplever att Ineras leveranser av anslutningar, och hantering av regionernas behov av förändrade tjänster

  • går fortare och är enklare jämfört med i dag
  • sker på samma eller liknande sätt för alla tjänster och anslutningar
  • är synkroniserade med regionernas införandeplaner.

Ineras initiativ till stöd för nya vårdinformationsmiljöer

2022

  • Förenkla och harmonisera anslutningsprocessen så att regionerna kan ansluta till tjänster och tjänstekontrakt på ett mer anpassat sätt och i större omfattning. Samtidigt som Ineras leveranser av anslutningar och hantering av regionernas behov är koordinerade och synkroniserade med regionernas införandeplaner.
  • Förstärkt leveranskapacitet samt koordineringskapacitet för att tillgodose regionernas behov.
  • Riktlinjer för integration av regionala tjänster i 1177 Vårdguiden.

2023

  • Utforma möjlig anslutning av tredjepartsprodukter till Ineras infrastruktur och tjänster, såsom smidiga informationsflöden mellan journalsystemens egna invånarappar och Inera.

2024

  • Proaktivt arbete med att analysera nya möjligheter som uppstår genom att regionerna inför modernare miljöer för vårdinformationen, såsom bättre förutsättningar för strukturerad dataanalys.

Mer om Ineras arbete för regionerna

Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden

Hälso- och sjukvården är under stark förändring och regionerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts och stora resurser läggs. Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden och syftar till att underlätta för både vårdgivare och patienter.

Ineras förändringsarbete för regionerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kunderna. Här kan du läsa om ett urval av de förbättringar som Inera ska genomföra med fokus på regionerna.

Till toppen av sidan