Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Nära vård

Nära vård innebär ett nytt sätt att arbeta, på ett patientcenterat sätt. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen.

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner, och även i kommunerna. Nära vård innebär ett nytt sätt att arbeta, på ett patientcenterat sätt. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen.

Nära vård innebär att resurser från sjukhusvården flyttas till primärvården, och att en närmare samverkan mellan patient, närstående samt aktörer i både regioner och kommuner etableras, för att åstadkomma ett mer sammanhängande vårdflöde. Individens egen delaktighet är avgörande för den nära vården, och digitalisering är en viktig grundförutsättning för omställningen.

Ineras initiativ till stöd för den nära vården

2022

 • Införanden av digitala stöd till första linjens vård, som en ny plattform för automatiserad symtombedömning och hänvisning i 1177.se, ett nationellt hänvisningsstöd samt chatt-, video- och bildverktyg i sjukvårdsrådgivningen och övriga vårdenheter inom första linjen, i de regioner som beställer funktionerna.
 • Fortsatt införande av digitala kallelser.
 • Etablering och införande av en ny tidbokningstjänst i 1177 Vårdguidens e-tjänster, som kan stödja triagerade tider, har förbättrad funktionalitet och bygger på moderna, internationella standarder.
 • Vidareutveckling av stöd till regionala uthoppstjänster 1177.se, i syfte att på ett sömlöst sätt kunna integrera regionernas tjänster.
 • Fortsatt utveckling av stöd till konceptet patientkontrakt i form av möjligheten till sammanhållen planering på 1177.se, förutsatt att regionerna beställer detta.
 • Förstudie kring infrastruktur för egenmonitorering.
 • Fastställande i regioner och kommuner av en gemensam målbild och grundläggande principer för utvecklingen av 1177 Vårdguiden på tio års sikt, som omfattar nationella, regionala och lokala tjänster inklusive en överenskommelse om ett gemensamt basutbud av e-tjänster, och ligger till grund för handlingsplaner på olika nivåer.
 • I samverkan med SKR, etablering av nationella fora för utvärdering, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning kring området digital vård

2023

 • Införande av ett nytt, modernt verksamhetsstöd i regionernas sjukvårdsrådgivningar.
 • Införande av plattformen för symtombedömning och hänvisning i flera regioner.
 • Fortsatt utveckling av sammanhållen planering och stöd till patientkontrakt på 1177.se.
 • Paketering av den nya tidbokningstjänsten i syfte att erbjuda den som inbäddad tjänst till tredjepartsprodukter.
 • Fortsatt stöd till integrationer av regionernas tjänster i 1177.se.
 • Eventuell realisering av en standardiserad plattform för egenmonitorering dit upphandlade produkter kan anslutas för att utbyta information med vårdinformationssystemen.

2024

 • Fortsatta införanden av digitala stöd till första linjens vård och patientkontrakt.
 • Paketering av flera 1177-tjänster som erbjudanden till tredjepartsprodukter.
 • Fortsatt stöd till integrationer av regionernas tjänster i 1177.se.

Mer om Ineras arbete för regionerna

Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden

Hälso- och sjukvården är under stark förändring och regionerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts och stora resurser läggs. Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden och syftar till att underlätta för både vårdgivare och patienter.

Ineras förändringsarbete för regionerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kunderna. Här kan du läsa om ett urval av de förbättringar som Inera ska genomföra med fokus på regionerna.

Till toppen av sidan