Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Nära vård

Nära vård innebär ett nytt sätt att arbeta, på ett patientcenterat sätt. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen.

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Nära vård innebär ett nytt sätt att arbeta patientcentrerat. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen.

Nära vård innebär att resurser från sjukhusvården flyttas till primärvården. En närmare samverkan mellan patient, närstående samt aktörer i både regioner och kommuner etableras, för att åstadkomma ett mer sammanhängande vårdflöde. Individens egen delaktighet är avgörande för den nära vården och digitalisering är en viktig grundförutsättning för omställningen.

Ineras initiativ till stöd för den nära vården

2023
Område Initiativ
1177
2024
Område Initiativ
1177
  • Fortsatt vidareutveckling av 1177 direkt och införanden i flera regioner.
  • Etapp 2 Sammanhållen planering i 1177.se.
  • Fortsatt utveckling av ny ombudstjänst och anpassning av 1177-tjänsterna.
  • Införande av nytt verksamhetsstöd i sjukvårdsrådgivning.
  • Erbjudande om fristående hänvisningstjänst för öppenvården samt aktörer som SOS Alarm och ambulanssjukvården.
2025
Område Initiativ
1177
  • Fortsatt utveckling av 1177 direkt.
  • Fortsatt införandestöd och stöd till nyttohemtagning.
  • Etapp 3 Sammanhållen planering i 1177.se.
  • Fortsatt anpassning och förbättring av e-tjänster.
Till toppen av sidan