Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Ineras förändringsarbete för regionerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kunderna. Här kan du läsa om ett urval av de förbättringar som Inera ska genomföra med fokus på regionerna.

Möte där flera personer sitter och lyssnar på en person som ritar på en whiteboard.

Ineras förändringsarbete bygger på en transformering av verksamheten som ska genomföras under tidsperioden från 2021 till och med 2023. Arbetet kommer att innebära väsentliga förändringar och kommer att behöva genomföras i nära samarbete med regionerna.

Ett urval av de förbättringar som antingen har påbörjats eller som snart kommer att påbörjas:

  • Enskilda och löpande möten med regionerna samt regelbundna skriftliga regionrapporter.
  • Översyn och förändringar av pris- och affärsmodell (förbehållet beslut av regionerna).
  • Ökad kostnadseffektivitet och ökad transparens.
  • Roadmaps för våra tjänster.
  • Förbättrad leveransprecision och leveranskvalitet.
  • Fokus på genomförande av projekt enligt regionernas förväntansnivå.
  • Snabbare svarstider på inkommande kundärenden.
  • Förbättrad användning av nyttokalkyler vid intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, samt till tjänster och projekt.
  • Vid behov, stöd till införande och nyttohemtagning av Ineras tjänsteutbud.
Till toppen av sidan