Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden

Hälso- och sjukvården är under stark förändring och regionerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts och stora resurser läggs. Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden och syftar till att underlätta för både vårdgivare och patienter.

Två händer som bygger likadanatorn av träklossar.

Hälso- och sjukvården är under stark förändring och regionerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts och stora resurser läggs. Pandemin har dessutom bidragit till att digitala tjänster används i betydligt högre grad än tidigare, och den digitala mognaden hos vårdens medarbetare har ökat markant. Ett stort utbud av appar och lösningar finns på marknaden, och regionerna utvecklar dessutom egna tjänster och inför nya, moderna verksamhetsmiljöer.

För att bidra till största möjliga nytta är det nödvändigt att Inera har god kännedom om, och följsamhet till, regionernas strategier och målbilder. Mängden utförare av vård samt användningen av många olika systemlösningar skapar ett stort behov av gemensamma standarder, stödtjänster och infrastrukturtjänster för att vården ska kunna bli sammanhängande och information ska kunna följa patienten i olika vårdflöden.

Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden och syftar till att underlätta för både vårdgivare och patienter. Planerade leveranser och aktiviteter förutsätter finansierade beställningar från regionerna, som på kortare sikt under 2022 är i stort sett säkerställda och på längre sikt under åren 2023 och 2024 är mer att betrakta som inriktningar. Beställningar hanteras inom ramen för Ineras ordinarie berednings-och budgeteringsprocess.

Till toppen av sidan