Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Kunskapsstyrning

Målsättningen för regionernas system för kunskapsstyrning är att åstadkomma en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Målsättningen för regionernas system för kunskapsstyrning är att åstadkomma en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. En omfattande organisation har byggts upp i regionerna, där varje region ansvarar för ett antal nationella programområden. En lång rad expertgrupper, arbetsgrupper och samverkansgrupper utarbetar kunskapsmaterial, standardiserade vårdförlopp och stöd till verksamhetsutveckling, uppföljning och analys.

Ineras initiativ till stöd för regioneras system för kunskapsstyrning

2023
Område Initiativ
Kunskapstjänster
  • Lansering av ny webbplats för kunskapstjänster.
  • Fortsatt utveckling och strukturering av kunskapsstöd i en ny plattform.
  • Anslutningsstöd till kunskapsstöd via API:er.
  • Ny målbild för distribution av vårdens kunskapsstöd och verktyg.
2024
Område Initiativ
Kunskapstjänster
  • Vidareutveckling av vårdportal och fortsatt innehållsutveckling.
  • Integration av Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård via API:er.
  • Förstudie inloggad del för åtkomst till verktyg med en inloggning.
2025
Område Initiativ
Kunskapstjänster
  • Fortsatt utveckling av vårdportal och innehållsutveckling.
  • Eventuell integration av nationella verksamhetstjänster i vårdportal.
Till toppen av sidan