Ineras stöd till regionernas satsningsområden

Inera har identifierat fyra satsningsområden för att möta regionernas verksamhetsutveckling under de kommande åren. Här kan du läsa om de leveranser och aktiviteter som är planerade för respektive satsningsområde åren 2023-2025.

Aktuella artiklar

Gemensam digital infrastruktur

Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam infrastruktur för regioner och kommuner.

Nära vård

Nära vård innebär ett nytt sätt att arbeta, på ett patientcenterat sätt. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen.

Kunskapsstyrning

Målsättningen för regionernas system för kunskapsstyrning är att åstadkomma en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Nya vårdinformationsmiljöer

För att möta de nya behoven från regionerna vid införandet av nya vårdinformationsmiljöer behöver Inera etablera ett projekt med respektive region, som stöttar på strategisk, taktisk och operativ nivå, med hela Ineras produktportfölj.

Till toppen av sidan