Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Skolområdet

Skola och utbildning ingår som en viktig del i det kommunala uppdraget. Ineras roll är att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur.

Skola och utbildning ingår som en viktig del i det kommunala uppdraget och omfattar förutom utbildning även elevhälsan. Inera har i sitt kärnuppdrag att stödja hälso- och sjukvården i informationsutbyte mellan olika huvudmän och så även elevhälsan. Fokus i Ineras arbete för skolan kommer att läggas på att involvera och inkludera elevhälsan på ett tydligare sätt genom att adressera skolhuvudmännen och elevhälsoteamen så att även de ansluts till befintliga nationella tjänster som säkerställer informationsdelning mellan huvudmän såväl som inom den egna kommunen.

Inera stödjer även kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur, vilket även innefattar skolan till viss del. Skolan står inför flera utmaningar i sitt digitaliseringsarbete såsom behov av att utveckla och säkra effektivt informationsutbyte för att skapa interoperabilitet. Identitet och åtkomst är ett annat viktigt område för skolans huvudmän i deras förberedelser inför införandet av digitala nationella prov, DNP. Ineras stöd inom området arkitektur, standarder och gemensam infrastruktur återfinns i Ineras arbete med kommunal gemensam digital infrastruktur.

Ineras initiativ till stöd inom skolområdet

2023
Område Initiativ
Stöd till elevhälsan
  • Stöd till elevhälsan att ansluta sig till de nationella tjänsterna för informationsdelning såsom Nationell patientöversikt, Journalen och Säker digital kommunikation.
  • Möjliggöra anslutning av tjänsten Elektronisk remiss inom Elevhälsan.
1177
  • Fortsätta införandet av tjänster inom 1177 i kommunernas verksamheter.
Skolhuvudman
  • Stöd till skolhuvudmännen runt den kommunala gemensamma digitala infrastrukturen. Initiativ inom digital infrastruktur som stödjer skolan återfinns på sidan Kommunal gemensam digital infrastruktur.
2024
Område Initiativ
Stöd till elevhälsan
  • Stöd till elevhälsan att ansluta sig till de nationella tjänsterna för informationsdelning såsom Nationell patientöversikt, Journalen och Säker digital kommunikation.
1177
  • Fortsätta införandet av tjänster inom 1177 i kommunernas verksamheter.
2025
Område Initiativ
Stöd till elevhälsan
  • Stöd till elevhälsan att ansluta sig till de nationella tjänsterna för informationsdelning såsom Nationell patientöversikt, Journalen och Säker digital kommunikation.
1177
  • Fortsätta införandet av tjänster inom 1177 i kommunernas verksamheter.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal som tecknas för befintliga tjänster eller genom att acceptera ett erbjudande när det gäller nya utvecklingsinsatser. Ett accepterat erbjudande om nyutveckling regleras via kundavtal.

Till toppen av sidan