Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Händer som håller i varandras handleder så att de bildar en cirkel.

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts. Pandemin har dessutom bidragit till att digitala tjänster används i betydligt högre grad än tidigare, och den digitala mognaden hos såväl medarbetare som kommunens invånare har ökat markant. Ett stort utbud av appar och lösningar finns på marknaden, och kommunerna har behov av att utveckla verksamheten med moderna verksamhetssystem och nya lösningar.

I arbetet med att nå målen möter många kommuner stora utmaningar. Kommunerna har alla samma breda uppdrag men förutsättningarna ser väldigt olika ut beroende på storlek, geografiskt läge, demografi och digital infrastruktur. Möjligheterna att ta sig an digitalisering på egen hand skiljer sig stort för en liten kommun med 2000 invånare och den största kommunen med 975 000 invånare.

Ineras verksamhetsinriktning och fokus för kommunerna idag tar utgångspunkt i prioriteringarna beslutade av ägarrådet, det vill säga att erbjuda tjänster framför allt inom kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar och inom sektoriell digital infrastruktur. Ineras kärnuppdrag kompletteras med två utvecklingsområden; socialtjänst och skola. Det är två utvecklingsområden inom digitalisering som är gemensamt prioriterade med kommunerna av det tidigare kommunala programrådet.

Digitalisering kräver samverkan och samarbete mellan många aktörer för att få det digitala ekosystemet att fungera och därmed stödja såväl verksamheten som invånaren. I arbetet behöver såväl kommunerna själva som Inera och SKR, tillsammans med myndigheter inom relevanta områden, samverka. Ineras fokus i detta arbete ligger främst i att bidra till att nationella sektoriella grundförutsättningar såsom teknisk, semantisk och organisatorisk infrastruktur tas fram och kan implementeras och nyttjas i det digitala ekosystemet. Även utveckling av digitala tjänster är aktuell, förutsatt att de aktuella tjänsterna inte finns på marknaden, är intressanta för tillräckligt många kommuner och faller inom Ineras uppdrag.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Ineras förändringsarbete för att möta kommunerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kommunerna.

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal eller genom avsiktsförklaringar när det gäller nya utvecklingsinsatser.

Till toppen av sidan