Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Händer som håller i varandras handleder så att de bildar en cirkel.

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts. Välfärden har prövats hårt de senaste åren med en pandemi, följt av ett krig i närområdet som även har inneburit finansiella utmaningar såsom höjda elpriser. En effekt av kriserna är att digitala tjänster används i betydligt högre grad än tidigare och den digitala mognaden hos såväl medarbetare som kommunernas invånare har ökat markant. Ett stort utbud av appar och lösningar finns på marknaden, och kommunerna har behov av att utveckla verksamheten med moderna verksamhetssystem och nya lösningar.

I arbetet med att nå målen möter många kommuner stora utmaningar, vilket bekräftas av kommunerna i de dialogmöten som regelbundet förs med Inera. Kommunerna har alla samma breda uppdrag men förutsättningarna ser väldigt olika ut beroende på storlek, geografiskt läge, demografi och digital infrastruktur. Möjligheterna att ta sig an digitalisering på egen hand skiljer sig mycket åt för en liten kommun med 2 000 invånare och den största kommunen med 975 000 invånare.

Ineras verksamhetsinriktning och fokus för kommunerna idag tar utgångspunkt i prioriteringarna beslutade av ägarrådet, det vill säga att erbjuda tjänster framförallt inom kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar och inom sektoriell digital infrastruktur. Ineras kärnuppdrag kompletteras med två utvecklingsområden; socialtjänst och skola. De två utvecklingsområdena är en naturlig breddning kopplat till det kommunala välfärdsuppdraget.

Digitalisering kräver samverkan och samarbete mellan många aktörer för att få det digitala ekosystemet att fungera och därmed stödja såväl verksamheten som invånaren. I arbetet behöver såväl kommunerna själva som Inera och SKR tillsammans med myndigheter inom relevanta områden samverka. Ineras fokus i detta arbete ligger främst i att bidra till att nationella sektoriella grundförutsättningar såsom teknisk, semantisk och organisatorisk infrastruktur tas fram och kan implementeras och nyttjas i det digitala ekosystemet. Även utveckling av digitala tjänster är aktuellt under vissa förutsättningar, förutsatt att de aktuella tjänsterna inte finns på marknaden, är intressanta för tillräckligt många kommuner och faller inom Ineras uppdrag.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal som tecknas för befintliga tjänster eller genom att acceptera ett erbjudande när det gäller nya utvecklingsinsatser. Ett accepterat erbjudande om nyutveckling regleras via kundavtal.

Till toppen av sidan