Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Ineras förändringsarbete för att möta kommunerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kommunerna. Som en del av Ineras förändringsarbete har ett utökat fokus lagts på att vidareutveckla samverkan och utveckling tillsammans med kommunerna. Arbetet bedrivs i nära samverkan med SKR och kommunerna.

Glada personer som sitter och arbetar.

Förväntningarna på vad Inera ska bidra med är i nuläget olika mellan kommunerna. En gemensam kravbild bör utformas och till den även knyta principer och former för samverkan. En annan signal från kommunerna är att Inera behöver erbjuda tjänster som är enkla att ansluta till. Många kommuner är små och saknar kapacitet att agera systemintegratör eller att upphandla detta stöd från marknaden. Tjänsteutbud och prissättning behöver vara anpassade till kommunernas förutsättningar och överensstämma med den ägaröverenskommelse som träffats runt prissättning.

Ett urval av de förbättringar som antingen har påbörjats, eller kommer att påbörjas, är:

  • Kundsamverkan och kunddialog med kommunerna.
  • Återinrätta kommunalt programråd med länsvis representation.
  • Bygga kompetens kring kommunernas unika behov och utmaningar.
  • Mäta och följa upp på nöjd-kund-index, NKI.
  • Översyn av pris- och affärsmodell.
  • Ökad kostnadseffektivitet och transparens.
  • Roadmaps för våra tjänster med tydliggörande av kommunperspektivet.
  • Förbättrad leveransprecision och leveranskvalitet.
  • Fokus på genomförande av projekt enligt kundernas förväntansnivå.
  • Snabbare svarstider på inkommande kundärenden.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal eller genom avsiktsförklaringar när det gäller nya utvecklingsinsatser.

Till toppen av sidan