Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Finansiering

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal eller genom avsiktsförklaringar när det gäller nya utvecklingsinsatser.

Händer som lägger pussel.

För att få fart på digitaliseringen och skapa efterfrågade verksamhetseffekter för Sveriges kommuner kommer det att krävas finansiering från såväl staten som kommunerna. När det gäller överenskommelser mellan SKR och staten så ska SKR verka för att staten tar de kostnader som är förknippade med utveckling av nationell digital infrastruktur och arkitektur. Men det kommer även att behövas finansiering från kommunerna. Idag pågår ett arbete med att se över samverkansprinciper och samverkansformer. Arbetet har initierats av ägarrådet och kommunberedningen har tagit initiativ till att tillsätta en arbetsgrupp för att se över hur, och utifrån vilka principer, som finansiering ska kunna ske.

Ineras initiativ med leveranser och aktiviteter förutsätter finansiering som för 2022 är i stort sett säkerställda, och på längre sikt under åren 2023 och 2024 är mer att betrakta som inriktningar. För de initiativ som ännu inte är fullt finansierade för 2022 är det förtydligat att finansiering behöver säkerställas för att genomförande ska kunna ske. Separata avtal tecknas mellan Inera och respektive kommun avseende köp av de tjänster som kommunen har beställt.

Mer om Ineras arbete för kommunerna

Samverkan för digitalisering i kommunerna

Välfärden i Sverige inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och skola är under förändring och kommunerna arbetar utifrån flera strategiska insatsområden dit höga förhoppningar knyts.

Ineras förändringsarbete för att möta kommunerna

Inera bedriver ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att bolaget ska bli mer kundorienterat och än mer relevant för kommunerna.

Till toppen av sidan