Erbjudande om nya tjänster för kommunal vård och omsorg

ViSam - ett beslutsstöd

Erbjudandet om ViSam har dragits tillbaka. Inera kommer under 2023 att undersöka kommunernas intresse av en enklare version av tjänsten, som inledningsvis inte innebär några integrationer.

Erbjudandet om ViSam gällde utveckling av en webblösning som skulle kunna ge stöd till legitimerad vårdpersonal vid bedömning av optimal vårdnivå vid försämrat hälsotillstånd. Webblösningen skulle även stödja rapportering över vårdgränserna och mellan olika huvudmän. Erbjudandet gick ut till både kommuner och regioner eftersom full nytta uppnås först när både kommunala och regionala vårdgivare använder webblösningen.

De flesta regioner har tackat nej till erbjudandet eftersom de har svårt att prioritera utvecklingen i närtid. Inera drar därför tillbaka erbjudandet om ViSam även till kommunerna, men kommer under 2023 att undersöka kommunernas intresse av en enklare version av tjänsten, som inledningsvis inte innebär några integrationer.

Bakgrund

ViSam beslutsstöd används redan idag i kommunal hälso- och sjukvård och är en beprövad och spridd metod för medicinsk bedömning. Stödet finns i pappersformat och som mobilapp och är utformat som ett arbetsflöde med checklistor. Syftet är att bedömningen ska vara strukturerad, patienten ska få vård på rätt vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare ska säkras. Idag använder fler än hälften av Sveriges kommuner beslutsstödet ViSam.

Inera har genomfört en förstudie kring den befintliga ViSam-appen. Förstudien visade att nuvarande lösning saknar funktionalitet för kryptering, säker inloggning och identitetskontroll. Dessutom kan lösningen idag inte hantera personuppgifter eller föra över information till andra system.

Behovet av rapportering över huvudmannagränserna och vårdgränserna är stort, inte minst från äldreomsorgen till regionens sjukvård och från ambulanssjukvården till sjukhusvården.

Syftet med den föreslagna webblösningen är att ge stöd i bedömning av vårdnivå samt stödja rapportering över vårdgränserna och mellan olika huvudmän för att på så sätt öka patientsäkerheten och lösa problematiken kring dubbelarbete vid dokumentation. Genom en digitalisering av rapporteringen minskar patientrisken. Det blir lätt att göra rätt och enkelt att se vilka tidigare åtgärder som är genomförda för den aktuella patienten. Sjuksköterskor i kommunens primärvård får ett stabilt verktyg för strukturerad bedömning av optimal vårdnivå vid försämrat hälsotillstånd.

Målgruppen är i huvudsak legitimerade sjuksköterskor inom äldreomsorgen och hemsjukvården som ser ett behov av att överlämna en patient till sjukhusvården. Det kan även gälla en ambulanssjuksköterska som ska lämna över en patient till akutsjukvården. Det finns ingen begränsning till ett särskilt verksamhetsområde.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Anette Thalén, sektionschef:

E-post: anette.thalen@inera.se
Telefon: 072-581 10 33

Aktuella artiklar

SBAR - ett rapporteringsstöd

Erbjudandet gäller att Inera tar över utvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen som idag förvaltas av Halmstad kommun.

Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård

Erbjudandet gäller att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når genom en personlig inloggning.

Vårdhandboken på lätt svenska

Erbjudandet innebär att Inera tillgängliggör delar av Vårdhandbokens innehåll även på lätt svenska. Fokus i erbjudandet ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst.

Till toppen av sidan