Om erbjudandet

Svara på erbjudandet

Svarstiden för erbjudandet om tjänsterna SBAR, Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård samt Vårdhandboken på lätt svenska har förlängts till 15 april 2023. Erbjudandet om ViSam har dragits tillbaka, men Inera kommer under 2023 att undersöka kommunernas intresse av en enklare version av tjänsten, som inledningsvis inte innebär några integrationer.

Varje kommun skickar ett samlat svar på erbjudandet till Inera. Länken till svarsformuläret har skickats till respektive kommuns officiella e-postadress. Förankring har skett via SKR:s Socialchefsnätverk, MAS-nätverket samt det kommunala programrådet hos Inera.

I svaret anger kommunen vilka av de fyra tjänsterna som de vill beställa, samt kontaktuppgifter till de personer som ska signera avtalet för respektive tjänst. 

Efter att svarstiden har gått ut återkommer Inera med avtal till de kommuner som har tackat ja till en eller flera av tjänsterna i erbjudandet. Avtalen reglerar kommunens beställningar och det slutgiltiga priset för respektive erbjudande. Fakturering av priset för respektive tjänst startar den månad då tjänsten är tillgänglig för införande och användning.

Tjänsterna som omfattas av erbjudandet

ViSam - ett beslutsstöd

Erbjudandet om ViSam har dragits tillbaka. Inera kommer under 2023 att undersöka kommunernas intresse av en enklare version av tjänsten, som inledningsvis inte innebär några integrationer.

SBAR - ett rapporteringsstöd

Erbjudandet gäller att Inera tar över utvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen som idag förvaltas av Halmstad kommun.

Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård

Erbjudandet gäller att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når genom en personlig inloggning.

Vårdhandboken på lätt svenska

Erbjudandet innebär att Inera tillgängliggör delar av Vårdhandbokens innehåll även på lätt svenska. Fokus i erbjudandet ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst.

Till toppen av sidan