Om erbjudandet

Inspelningar från informationsmöten

I november 2022 höll Inera två informationsmöten för kommunerna om det erbjudande som gäller fyra nya tjänster för den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen. Här kan du se inspelningarna och presentationsmaterialet från mötena.

Inspelning från informationsmötet den 2 november.

Inspelning från informationsmötet den 18 november.

Tjänsterna som omfattas av erbjudandet

ViSam - ett beslutsstöd

Erbjudandet om ViSam har dragits tillbaka. Inera kommer under 2023 att undersöka kommunernas intresse av en enklare version av tjänsten, som inledningsvis inte innebär några integrationer.

SBAR - ett rapporteringsstöd

Erbjudandet gäller att Inera tar över utvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen som idag förvaltas av Halmstad kommun.

Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård

Erbjudandet gäller att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når genom en personlig inloggning.

Vårdhandboken på lätt svenska

Erbjudandet innebär att Inera tillgängliggör delar av Vårdhandbokens innehåll även på lätt svenska. Fokus i erbjudandet ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst.

Till toppen av sidan