Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Erbjudande om nya tjänster för kommunal vård och omsorg

Inera har skickat ut ett erbjudande till alla Sveriges kommuner. Erbjudandet gäller nya digitala lösningar för den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen. Kommunerna har till den 15 januari 2023 på sig att svara.

De fyra tjänsterna som omfattas av erbjudandet

ViSam - ett beslutsstöd

Erbjudandet gäller att ta fram en webblösning som kan användas på mobil, surfplatta och dator för att rapportera patientstatus vid försämrat hälsotillstånd.

SBAR - ett rapporteringsstöd

Erbjudandet gäller att Inera tar över utvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen som idag förvaltas av Halmstad kommun.

Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård

Erbjudandet gäller att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når genom en personlig inloggning.

Vårdhandboken på lätt svenska

Erbjudandet innebär att Inera tillgängliggör delar av Vårdhandbokens innehåll även på lätt svenska. Fokus i erbjudandet ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst.

Aktuella artiklar

Informationsmöten

Se inspelningarna och presentationsmaterialet från de informationsmöten som hölls för kommunerna om erbjudandet i november 2022.

Svara på erbjudandet

Kommunerna har till den 15 januari på sig att svara på erbjudandet.

Ineras Maria Ehrndal om erbjudandet

Läs hur sektionschefen för Ineras kommungrupp beskriver nyttan med tjänsterna som omfattas av erbjudandet.

Till toppen av sidan