Ineras stöd till kommunernas digitalisering

Erbjudande om nya tjänster för kommunal vård och omsorg

Inera har skickat ut ett erbjudande till alla Sveriges kommuner. Erbjudandet gällde initialt fyra nya digitala lösningar för den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen. Erbjudandet om Visam har dock dragits tillbaka. Svarstiden för de övriga tre erbjudandena har förlängts till den 15 april 2023.

Tjänsterna som omfattas av erbjudandet

ViSam - ett beslutsstöd

Erbjudandet om ViSam har dragits tillbaka. Inera kommer under 2023 att undersöka kommunernas intresse av en enklare version av tjänsten, som inledningsvis inte innebär några integrationer.

SBAR - ett rapporteringsstöd

Erbjudandet gäller att Inera tar över utvecklingen och förvaltningen av SBAR-appen som idag förvaltas av Halmstad kommun.

Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård

Erbjudandet gäller att Inera för kommunernas räkning upphandlar licenser som ger legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag. Inera tillgängliggör innehållet genom en webbsida som användarna når genom en personlig inloggning.

Vårdhandboken på lätt svenska

Erbjudandet innebär att Inera tillgängliggör delar av Vårdhandbokens innehåll även på lätt svenska. Fokus i erbjudandet ligger på innehåll som berör metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal omsorg och hemtjänst.

Aktuella artiklar

Inspelningar från informationsmöten

Se inspelningarna och presentationsmaterialet från de informationsmöten som hölls för kommunerna om erbjudandet i november 2022.

Frågor och svar om erbjudandet

Här kan du ta del av svar på vanligt förekommande frågor om erbjudandet.

Svara på erbjudandet

Svarstiden för erbjudandet om tjänsterna SBAR, Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård samt Vårdhandboken på lätt svenska har förlängts till 15 april 2023. Erbjudandet om ViSam har dragits tillbaka, men Inera kommer under 2023 att undersöka kommunernas intresse av en enklare version av tjänsten, som inledningsvis inte innebär några integrationer.

Ineras Maria Ehrndal om erbjudandet

Läs hur sektionschefen för Ineras kommungrupp beskriver nyttan med tjänsterna som omfattas av erbjudandet.

Till toppen av sidan